Arbeidsmarkt onder hoogspanning

21.06.2021

De enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG) die de Nationale Bank recent publiceerde, toont duidelijk aan dat de krapte op de arbeidsmarkt opnieuw een acuut probleem is voor verschillende voedingsbedrijven. Zij ondervinden moeilijkheden bij het invullen van hun vacatures, althans voor bepaalde profielen, maar vaak ook meer in het algemeen. Het aantrekken van talent naar onze voedingsbedrijven staat dan ook hoog op onze beleidsagenda.

2020: hoger personeelsverloop

Ten eerste peilde de enquête of er sinds maart 2020 meer of minder personeelsleden dan gewoonlijk op eigen initiatief het bedrijf hebben verlaten. Terwijl 72% van de respondenten verklaarde dat het personeelsverloop normaal was en 8% van de bedrijven vermeldde dat het lager dan normaal was, antwoordde één op de vijf voedingsbedrijven dat het vrijwillig vertrek hoger dan normaal was. Daarmee behoort de voedingsindustrie tot de industriesectoren met het hoogste percentage vrijwilllige vertrekkers.

Een groter personeelsverloop dan normaal kan goed nieuws zijn voor de sectoren die het zwaarst door de coronaviruscrisis zijn getroffen (in de horeca bijvoorbeeld schat 37% dat sinds maart 2020 meer personeel dan normaal op eigen initiatief het bedrijf heeft verlaten). Dit wijst er inderdaad op dat de werknemers in deze gesloten sectoren voor een groot deel werk hebben gevonden in een andere sector. Dergelijke overgangen vergemakkelijken het economisch herstel en dragen bij tot de veerkracht van de arbeidsmarkt. 

Toegenomen moeilijkheden bij het vinden van geschikt personeel

Daarnaast zoomde de ERMG-enquête in op de moeilijkheden bij het vinden van geschikt personeel. Van de voedingsbedrijven die wilden aanwerven (bijna negen van de tien respondenten), meldde slechts minder dan de helft (44%) dat zij niet meer dan gewoonlijk moeilijkheden ondervinden om vacatures in te vullen. 29% zegt dat het moeilijker is om specifieke profielen aan te werven en 27% zegt dat het voor alle personeelscategorieën moeilijker is om geschikt personeel te vinden. Hoewel in principe niet kan worden uitgesloten dat het aanwervingsproces zelf nog wordt bemoeilijkt door de specifieke omstandigheden in verband met het coronavirus, lijken de cijfers voor alle sectoren (die in grote lijnen overeenkomen met die voor de voedingsindustrie) erop te wijzen dat er alweer een enorme krapte is op de arbeidsmarkt, zelfs in deze vroege fase van het herstel en ondanks de overgangen tussen de sectoren.

Bedreiging voor economisch herstel

De aandacht verschuift dus geleidelijk aan van problemen in verband met onvoldoende vraag naar problemen in verband met capaciteit aan de aanbodzijde. Naast de verstoringen in de bevoorradingsketen (tekorten aan bepaalde grondstoffen en aanzienlijke prijsstijgingen) wordt het steeds moeilijker om voldoende personeel aan te trekken. Als deze situatie aanhoudt of zelfs verergert, zal dit een ernstige rem op het economisch herstel betekenen.

Fevia ondersteunt jouw voedingsbedrijf in de strijd om talent

Fevia onderneemt verschillende acties om die krapte op de arbeidsmarkt voor onze sector aan te pakken. Je vindt hier een overzicht waar je als bedrijf een beroep op kunt doen:

  • Open je deuren voor studenten met Food Tech Talent
    Samen met Alimento organiseren Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie bedrijfsbezoeken voor studenten. Sinds 2020 organiseren we dit ook digitaal. Meer informatie lees je hier.
  • Zet jezelf als aantrekkelijke werkgever in de kijker via Food At Work
    Fevia werkt samen met Alimento rond employer- en sectorbranding. Met Food At Work verbinden we jongeren en werkzoekenden met de vacatures en opportuniteiten in onze bedrijven. Bovendien vindt iedereen er een handig overzicht van de relevante studierichtingen.  Interesse? Lees hier meer.
  • Doe een beroep op de verhoogde opleidings- en transitiebudgetten van het Loopbaanfonds Voedingsindustrie
    Onder impuls van Fevia werd het Loopbaanfonds voedingsindustrie opgericht in de schoot van Alimento met verschillende ondersteuningsacties voor bedrijven en werknemers in onze sector. Belangrijk daarbij zijn de verhoogde opleidingsbudgetten bij onder andere instroom en transitie. Zo zorgen we dat de talenten die al aan het werk zijn via zogenaamde upskilling en reskilling de uitdagingen van vandaag en morgen aankunnen op de werkvloer. Meer informatie op www.loopbaanfonds.be.

Het aantrekken van talent staat ook hoog op onze beleidsagenda. Zo zetten Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie samen met collega-sectoren het belang van uitstekend STEM-onderwijs op de agenda, werken we mee aan de verdere uitbouw van duaal leren en hebben we regelmatig strategisch overleg met VDAB en Forem.