Bijkomende maatregelen: federaal, in Wallonië, in Brussel en in Vlaanderen

27.10.2020

Het aantal besmettingen, hospitalisaties en overlijdens door het coronavirus stijgt. Sinds 19 oktober gelden daarom strikte maatregelen.  Afgelopen vrijdag nam het Overlegcomité een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn met dat alarmniveau 4. Naast de federale maatregelen beslisten de Waalse regering en de regering van de Waalse-Brusselse federatie om krachtige maatregelen te nemen. Ook de Brusselse provinciale crisiseenheid nam aanvullende maatregelen om de zeer zorgwekkende toename van Covid-19-infecties tegen te gaan. Ten slotte gelden vanaf vrijdag ook in Vlaanderen bijkomende beperkingen. 

Federaal niveau: strengere regels voor sport, indoor-evenementen en hogescholen

Het federaal overlegcomité nam bijkomende maatregelen.

Het gaat om de volgende strengere coronaregels:

 • Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
 • Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars.
 • Indoor evenementen en activiteiten (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden.
 • Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.
 • Pretparken worden tijdelijk gesloten.
 • Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
 • Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, traden de regels onmiddellijk in werking op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken. Je vindt hier het Ministerieel Besluit.

Bijkomende beperkingen in Vlaanderen

Vanaf vrijdag 30 oktober 18 u gelden ook in Vlaanderen bijkomende beperkingen: 

 • Telewerk moet volgens de Vlaamse regering beter. Vlaams Minister van Werk Hilde Crevits wil samen met de sociale partners, werkgevers en werknemers bekijken hoe het telewerk beter kan georganiseerd worden voor bedrijven waar dit kan.
 • Geen bijkomende avondklok: de federaal bepaalde avondklok van 0u tot 5u blijft gelden, er komt nu in Vlaanderen geen bijkomende avondklok

Een attest dat de beroepsverplaatsing, o.a. woon-werkverkeer, aantoont tijdens de avondklok vind je hier in het Nederlands en het Frans.

 • Winkelen mag nog maximaal met 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige kinderen. Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.
 • Onderwijs: Ook het hoger onderwijs schakelt naar code rood en maximaal online onderwijs. Fysieke lessen zijn wel mogelijk voor eerstejaars en practica.
  De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november 2020 voor leerplicht- en volwassenenonderwijs. Voor 9 en 10 november engageert de Vlaamse regering zich opvang te voorzien via de lokale besturen. Zij krijgen daarvoor extra ondersteuning. Daarnaast bevestigt de RVA dat ouders een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid overmacht voor 9 en 10 november.
 • Cultuur en vrije tijd: Alle cultuurhuizen moeten weer dicht, behalve de bibliotheken. Er mogen geen evenementen meer doorgaan. 
  Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet meer plaatsvinden.
 • Erediensten, begrafenissen en huwelijken kunnen blijven doorgaan met respect voor de afstandsregels, maar er mogen maximaal 40 personen aanwezig zijn. 
 • Sport: Er zijn geen beperkingen voor –12-jarigen op het vlak van sport. Zij kunnen zowel binnen als buiten sporten. Kleedkamers en douches zijn gesloten. 
  Personen ouder dan 12 jaar kunnen enkel nog outdoor sporten, meer bepaald individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 personen sporten.
  Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
  Zwembaden en fitnesscentra moeten dicht.
 • Zorg: bezoek aan woonzorgcentra wordt beperkt. De herstelverblijven en de Vlaamse revalidatiecentra worden ingeschakeld als buffercapaciteit voor de ziekenhuizen.
 • Jeugd: Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel. Overnachtingen kunnen niet meer. Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.

De Vlaamse regering wil de naleving van de maatregelen strikter controleren en ruimer kunnen bestraffen met GAS-boetes.  Het samenscholingsverbod bij meer dan 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, blijft gehandhaafd. De controleurs van De Lijn zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.

De Vlaamse Regering roept tot slot nog eens extra op om de basisregels te volgen en het aantal nauwe contacten tot een absoluut minimum te beperken.

Gedeeltelijke lockdown in Wallonië

Sinds zaterdag 24 oktober gelden in Wallonië, naast de federale maatregelen, de volgende regels:

 • Avondklok van 22u tot 6 u, tot 19 november.  Deze avondklok geldt niet voor essentiële verplaatsingen die niet kunnen worden uitgesteld, zoals met name:
  • Professionele verplaatsingen, met inbegrip van woon-werkverplaatsing.
  • Toegang tot medische zorg
  • Ondersteuning en zorg voor ouderen, minderjarigen, personen met een handicap en kwetsbare personen

Behalve om dringende medische redenen moet het essentieel karakter van de verplaatsing tussen 22.00 en 6.00 uur op het eerste verzoek van de politiediensten gerechtvaardigd worden. Een certificaat dat beroepsverplaatsingen rechtvaardigt, inclusief woon-werkverkeer, is daarom noodzakelijk. Je vindt hier een voorbeeld van een certificaat in het Nederlands en het Frans.

 • Handel: De Waalse regering nodigt de gouverneurs uit om het aantal mensen dat samen boodschappen kan doen te beperken tot twee, ongeacht of ze jonger zijn dan 12 jaar. Deze bepaling komt bovenop de beperking van het aantal personen per vierkante meter waartoe de federale regering heeft besloten.
 • Telewerken: De Waalse regering vraagt de sociale partners, werkgevers en vakbonden formeel om zich in te schrijven voor de noodsituatie op gezondheidsgebied. De Waalse regering vraagt hen om ervoor te zorgen dat het telewerk tot 19 november strikt wordt toegepast. Voor beroepen waarbij de werknemers hun activiteiten niet door middel van telewerken kunnen uitvoeren, zullen de werkgevers en de vakbonden ervoor zorgen dat de regels inzake sociale afstand, het dragen van maskers en andere gezondheidsmaatregelen doeltreffend zijn en gecontroleerd worden.

De sectorgids voor de voedingsindustrie vind je hier. De sociale inspectie voert controles uit in bedrijven.

 • Ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen (RVZ):  Om de teams die in de frontlinie van de ziekenhuizen en RVZ staan te versterken, roept de Waalse regering op om thuisverpleegkundigen en opvoeders in te zetten. Bovendien doet ze een oproep naar studenten verpleegkunde, zorgkundige, verzorgende en opvoedkunde. Daarvoor stelt ze een website ter beschikking: solidaire.aviq.be. Het bezoek wordt beperkt. Het gebouw moet zo vaak mogelijk worden geventileerd.
 • Hoger onderwijs: De regering van de Waalse-Brusselse federatie kondigt de opschorting aan van alle fysieke lessen, inclusief het eerste jaar, tot 19 november. Praktisch werk, laboratoriumwerk en stages zijn echter wel toegankelijk. De cursussen worden op afstand gegeven.
 • Sport: Alle binnensporten zijn opgeschort tot 19 november, behalve voor kinderen onder de 12 jaar.  Amateursportwedstrijden en sporttrainingen voor kinderen vanaf 12 jaar zijn verboden. Het beoefenen van individuele buitensporten in welke vorm dan ook wordt sterk aangemoedigd door de regering van de Waalse-Brusselse Federatie.

Aanvullende maatregelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Provinciale Crisiscel nam zaterdag bijkomende maatregelen. Bovenop de voortzetting van de inspanningen inzake sensibilisering en preventie op Brussels niveau met nieuwe communicatiecampagnes, is de Crisiscel de volgende maatregelen overeengekomen die gelden vanaf maandag 26 oktober:

 • Mondmasker verplicht (dat neus en mond bedekt) op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Sluiting van culturele locaties (musea, tentoonstellingszalen,…)
 • Sport:
  • sluiting van sportzalen (inclusief van zwembaden, schaatsbanen, fitness,…) met uitzondering van activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar
  • verbod op alle amateursportwedstrijden
  • niet-professionele sportieve wedstrijden mogen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar
  • trainingen voor groepssporten van amateurs mogen alleen plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar.
 • Schooluitstapjes zijn verboden voor iedereen
 • Sluiting van recreatieve locaties, waaronder pretparken, wedkantoren, casino’s,…
 • Activiteiten van erediensten worden verboden, behalve:
  • begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
  • burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand;
  • religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;
  • religieuze plechtigheden die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft
 • Telewerken wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de federale regering vragen de controles op te voeren. De Brusselse openbare diensten zullen een minimale dienstverlening aan de burgers moeten handhaven

De sectorgids voor de voedingsindustrie vind je hier. De sociale inspectie voert controles uit in bedrijven.

 • Winkels:
  • er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk
  • een volwassene mag de minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen;
  • sluiting van alle winkels om 20u (behalve take-away tot 22:00);
 • Een avondklok tussen 22:00 en 06:00.

Een attest dat de beroepsverplaatsing, woon-werkverkeer, aantoont vind je hier in het Nederlands en het Frans.

 • Daarnaast zijn de bezoekregels voor de Brusselse rust-en verzorgingstehuizen aangepast sinds begin van deze week. Alle rust- en verzorgingstehuizen in Brussels moeten minstens naar fase 2 overgaan. Daarbij onder andere:
  • het sluiten van het restaurant en de cafetaria voor externe bezoekers en dienstverleners;
  • het is verboden om speciale activiteiten te organiseren met externe dienstverleners (bv.bezoek Sinterklaas of kerstmarkt).