Blijf op de hoogte van de registratieaanvragen voor geografische aanduidingen

29.12.2021

Beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) en beschermde geografische aanduidingen (BGA) zijn geografische aanduidingen die de namen beschermen van voedingsproducten die afkomstig zijn uit bepaalde regio’s en die specifieke kwaliteiten of een reputatie hebben die verband houden met het productiegebied. De Vlaamse overheid houdt een lijst bij van producten die bescherming aanvragen, waarop belanghebbende kunnen reageren.

Het kwaliteitsbeleid van de Europese Unie is erop gericht de namen van specifieke producten te beschermen om hun unieke kenmerken, die verband houden met hun geografische oorsprong, en hun traditionele knowhow te promoten. Geografische aanduidingen worden erkend als een intellectuele eigendom. Dit betekent dat deze producten worden beschermd tegen elk misbruik, nabootsing of voorstelling, zelfs als de beschermde benaming is vergezeld van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke. Dit geldt ook wanneer deze producten als ingrediënten worden gebruikt.

Om ervoor te zorgen dat er geen obstakels zijn voor de bescherming van een product, moet iedereen met een rechtmatig belang de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de bescherming van dit product.

Een overzicht van beschermingsaanvragen, dat maandelijks wordt bijgewerkt, is te vinden op https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/overzicht_eu_pb_kwaliteitssystemen.xlsx. Zo is iedereen op de hoogte welke producten een bescherming aanvragen, en binnen welke termijn een eventueel bezwaar kan worden ingediend.

Het is ook van belang voor voedingsbedrijven dat ze op de hoogte zijn van de registratieaanvragen van geografische indicaties. Dit kan immers gevolgen hebben voor bv. de benaming of etikettering van eigen producten. Dus, check regelmatig deze lijst.