Coronavirus: economische impact voelbaar

03.03.2020

Het coronavirus brak uit in China, maar bereikte intussen ook andere landen, waaronder België. Het virus heeft gelukkig geen gevolgen voor de veiligheid van onze voeding, maar meer dan 90% van onze bedrijven voelen of verwachten economische impact. Fevia bundelde voor haar leden alle informatie op een webpagina die ze voortdurend actualiseert. Tot slot vraagt Fevia steunmaatregelen voor getroffen voedingsbedrijven, op regionaal, Belgisch en Europees niveau.

De economische impact op Belgische voedingsbedrijven

Volgens het Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) heeft het coronavirus geen invloed heeft op de voedselveiligheid. Het virus zorgt daarentegen wel voor een economische impact voor Belgische voedingsbedrijven. Naast de voorziene voorzorgsmaatregelen, vraagt Fevia ook steun aan de regionale, Belgische en Europese instanties om de economische impact voor bedrijven op te vangen.

Uit een enquête waar bijna 150 voedingsbedrijven aan deelnamen, blijkt dat meer dan 90% van hen een impact voelen of verwachten te voelen. Onze leden voelen vooral impact op het niveau van:

  • Een annulering/uitstel van bestellingen en daling van de omzet (51%)
  • Een annulering/uitstel van zakenreizen en van internationale events (34%)
  • Tijdelijke werkloosheid (6%)
  • Bevooradingsproblemen (5%)

Ook op vlak van transport en voornamelijk van beschikbare (koel)containers merken verschillende leden problemen op. Leden van Fevia kunnen via deze link het volledige resultatenrapport bekijken.

Oproep tot kalmte

Momenteel zijn er geen indicaties die wijzen op enige reden tot paniek. Waakzaamheid blijft natuurlijk geboden, maar we ondersteunen de oproep tot kalmte die zowel experts als werkgeversorganisaties de voorbije dagen gaven. Laten we alles in het werk stellen om de impact op ons land en haar economische activiteiten zo laag mogelijk te houden.

Fevia blijft intussen haar leden ondersteunen op verschillende vlakken:  

  • Op www.fevia.be/coronavirus kunnen leden er terecht voor de laatste updates inzake sociale en economische aspecten en voedselveiligheid.
  • Meer specifieke vragen kunnen onze leden stellen op coronavirus@fevia.be
  • Fevia is in nauw overleg met de Belgische overheid, neemt deel aan de Taskforce FOD Economie en volgt de situatie van nabij op. Ook Fevia Vlaanderen maakt deel uit van de Taskforce op Vlaams niveau. Op Waals niveau wordt de sector vertegenwoordigd via het UWE (Union des Entreprises wallonnes), en op Brussels niveau via BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry)
  • Ook in de media laat Fevia de stem van de Belgische voedingsindustrie horen. Zo verschenen we op vrijdag 28 februari als eerste item in het VRT-journaal van 19u.