Coronavirus: tetrapremie voor Brusselse ondernemingen die leveren aan restaurants en cafés

23.04.2021

Na overleg met de betrokken sectoren, waaronder Fevia, heeft de Brusselse regering een steun ingevoerd, die de naam ‘Tetrapremie’ heeft gekregen, om de restaurants en cafés en hun belangrijkste leveranciers te ondersteunen. Deze premie is beschikbaar vanaf 19 april.

Het formulier voor indiening van de aanvraag voor die Tetrapremie is exclusief beschikbaar op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Je kan je aanvraag indienen tot 19 mei.

Alle info vind je hier terug

Wat zijn de algemene voorwaarden voor het indienen van je aanvraag?

  • Je bent op 31 december 2020 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
  • Je hebt een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dezelfde datum
  • Je komt niet in aanmerking voor de BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen
  • Je komt je sociale en fiscale verplichtingen na en voldoet aan je verplichtingen inzake bekendmaking van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België
  • Je hebt een Belgische zichtrekening (op dezelfde naam als de begunstigde)
  • Jouw onderneming heeft in 2019 een omzet verwezenlijkt die hoger ligt dan de bedragen vermeld in de onderstaande tabel, berekend op basis van het aantal vestigingseenheden van jouw onderneming die actief zijn in het Brussels Gewest
  • Uw onderneming respecteert de noodmaatregelen die worden opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te beperken

Voor bedrijven die in de loop van 2019 in de Kruispuntbank werden geregistreerd, wordt het bedrag van de omzet 2019 (algemeen voorwaarde) berekend à rato van het aantal dagen dat het bedrijf in 2019 bestond. Voorbeeld: als uw bedrijf op 1 juli 2019 werd opgericht, is de minimaal te behalen omzet = omzet behaald in 2019 * 184 actieve dagen in 2019/365 totale dagen in 2019.

Aangezien de premie varieert in functie van het aantal voltijdsequivalenten (VTE’s), zal de administratie zich baseren op de sociale balans van 2019 of, voor ondernemingen die hun sociale balans niet moeten publiceren of waarvan de publicatietermijn nog niet is verstreken, op basis van een door een sociaal secretariaat afgegeven attest waaruit het gemiddelde aantal werknemers in voltijdsequivalenten voor het jaar 2019 blijkt.

De ‘Tetrapremie’ wordt toegekend per vestigingseenheid (met een maximum van 5 vestigingeenheden per onderneming), maar varieert in functie van het aantal VTE’s en van het percentage omzetverlies van je onderneming.

Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan het werkelijke omzetverlies over de betrokken periode.

Voor restaurants, cafés en leveranciers die tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 zijn opgericht:

  • Ofwel toon je een omzetverlies van 40% aan → je hebt recht op de variabele premie (zie tabel)
  • Ofwel toon je geen verlies van ten minste 40% aan → je hebt recht op een forfaitaire premie van € 6.000 per vestigingseenheid

Voor restaurants, cafés en leveranciers die vanaf 1 januari 2020 zijn opgericht: er is een forfaitaire premie van € 6.000 per vestigingseenheid voorzien.

 

Bijlages: