Crisis remt vacatures af, maar zoektocht naar technische profielen blijft

10.11.2022

In 2021 ontving VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, meer vacatures uit de voedingssector met een piek boven 800 in oktober. 2022 toont duidelijk een omgekeerd beeld. Toch blijft het aantal vacatures hoog en ervaren bedrijven nog altijd de krapte op vlak van technische profielen hoog.

 

In oktober 2022 ligt het aantal bij VDAB binnengekomen vacatures gedurende de laatste drie maanden gemiddeld 34% lager dan in oktober 2021. Ook al zitten we nog altijd lichtjes boven het niveau van voor de crisis (+7% ten opzichte van oktober 2019), is het duidelijk dat de economische crisis die we nu doormaken op de economische activiteit drukt. Uit de laatste enquête van de Nationale Bank van België, van eind september, blijkt dat voedingsbedrijven hun productie momenteel vrijwillig met gemiddeld 6% verminderden en er wordt verwacht, dat dit zich ten opzichte van 2022, in 2023 zal verderzetten.

Het is dan ook interessant om vast te stellen dat de daling van het aantal vacatures voor industriële profielen bijna half zo groot is: -19% in oktober 2022 vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Als gevolg daarvan zijn deze vacatures nu goed voor 56% van alle vacatures in de voedingsindustrie (tegen 46% één jaar geleden.

De reden is waarschijnlijk tweeledig. Enerzijds, is er steeds meer vraag naar technische profielen in alle bedrijfssectoren als gevolg van de toenemende automatisering en digitalisering van activiteiten. Aan de andere kant, aangezien deze profielen schaars zijn, willen bedrijven misschien vooruitlopen op betere tijden en blijven ze aanwerven. Met andere woorden, in het geval van een vertraging heeft men bij de aanwerving van meer “generalistischer" profielen duidelijk meer speelruimte dan bij technische/industriële profielen. Bij een herstel van de economie, kan het dan zijn dat vacatures voor deze technische profielen misschien op korte of langere termijn niet ingevuld geraken.

Kortom, de impact van de huidige economische crisis wordt stilaan voelbaar op het vlak van de aanwerving. Echter, de technisch-industriële profielen blijven van vitaal belang voor onze sector. Het is niet alleen noodzakelijk onze bedrijven te blijven steunen om ze door deze kritieke periode heen te loodsen, maar tegelijkertijd moeten we ook de (nabije) toekomst voorbereiden door deze technische beroepen aantrekkelijker te maken.

Hoe trekken we de food heroes van morgen aan? Die vraag, die ondernemers in de voedingsindustrie wakker houdt, krijgt een centrale plaats in de duurzaamheidsroadmap van onze sector. Tijdens een rondetafelgesprek noteerden we tien relevant inzichten over hoe we nieuwe talenten kunnen aantrekken. Je vindt ze hier terug