De Europese voedingsindustrie evalueert de pilootprojecten over milieu-informatie

08.12.2017

Gebaseerd op de PEF methodologie - Product Environmental Footprint - heeft de Europese Commissie een grootschalige oefening laten uitvoeren om milieu-informatie op de producten in de praktijk te testen. FoodDrinkEurope heeft haar eigen lessen getrokken uit deze oefening en wil hiermee de beleidsdiscussie voeden.

PEF en OEF

De PEF en OEF-methodologie is een methode om de milieuvoetafdruk van producten (PEF – Product Environmental Footprint) en organisaties (OEF -Organisational Environmental Footprint) te bepalen. De Europese Commissie voerde hier een grootschalige test rond uit die meerdere jaren liep en 24 productgroepen besloeg (waaronder 7 rond voeding/drank). De piloottesten zitten in hun laatste stadia. De hele oefening zou nog in 2017 moeten afgerond zijn. Vanaf 2018 kunnen we een discussie verwachten op beleidsniveau. Hoe zal de PEF in de toekomst gebruikt worden?  

Standpunt van de Europese voedingsindustrie

FoodDrinkEurope (onze Europese zusterfederatie) consulteerde haar leden (waarvan een aantal deelnemen aan de PEF testen) om zo de ervaringen en aanbevelingen van de Food and Drink Sector inzake de PEF en de PEF testen naar voor te kunnen schuiven. Alles werd in een brochure gegoten die u hiernaast kan raadplegen. Deze bevat key learnings over de uitdagingen, voordelen van deelname, aanbevelingen voor de toekomst, … 

In de brochure zijn ook aanbevelingen opgenomen voor het verdere beleid. Er wordt gepleit voor een geharmoniseerd beleidskader, dat berust op vrijwillige deelname, voldoende flexibel is, het gebruik van de PEF zou steunen als een diagnostische tool om hotspots te identificeren en voortdurende verbetering te promoten, en dit in een life-cycle thinking. De PEF moet de internationale competitiviteit net verbeteren en moet innovatie toelaten. Op vlak van communicatie van resultaten uit een PEF-oefening pleit FoodDrinkEurope voor een vrijwillige, off-pack en flexibele toepassing. Tenslotte moet de PEF ook haalbaar zijn voor KMO's. 

Visie van FEVIA

FEVIA staat achter het standpunt van FoodDrinkEurope, dat overigens ook specifieke punten van FEVIA reflecteert. Zo is onze bezorgheid voor KMO's groot en is de haalbaarheid van de PEF voor KMO's dan ook van cruciaal belang. Zoniet dreigen zij consequent in het nadeel te zijn, wegens gebrek aan tijd en middelen.

Meer info

Meer weten over de PEF oefening? Blik dan terug op een vorig artikel en/of consulteer dan http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm