De voedingsindustrie blijft een cruciale partner in de voedselhulp

04.02.2022

Momenteel is de nood aan voedselhulp hoog en de voedingsindustrie blijft hier een cruciale partner in. De Belgische voedingsindustrie is al jarenlang een belangrijke toeleverancier van voedselhulporganisaties. Meer dan een vierde van de schenkingen aan de Voedselbanken komt van voedingsbedrijven, met gemiddeld 5000 ton voedsel per jaar. In 2021 schonken de voedingsbedrijven maar liefst 5224 ton overschotten. Ook al kenden de schenkingen afgelopen jaar een daling tegenover het uitzonderlijke corona jaar van 2020, toch blijven de schenkingen in een stijgende lijn doorgaan.  

Belgische voedingsbedrijven schenken jaarlijks meer dan 10 miljoen maaltijden aan organisaties die voedselhulp voorzien voor wie dat hard nodig heeft. Ook tijdens de coronacrisis bleven de schenkingen doorgaan. 2020 was een uitzonderlijk jaar omdat toen veel bedrijven hun producten van de ene op de andere dag niet kwijt konden door de sluiting van de horeca, out-of-home en eventsector. Voedingsbedrijven zaten dus met extra overschotten waardoor ze in 2020 een record van 5997 ton geschonken hebben. 

In 2021 keerden we terug naar een zekere normaliteit. Ook de heropstart van de vraag, gecombineerd met lagere voorraden in de industrie en een efficiëntere werking kunnen geleid hebben tot minder overschotten in de voedingsindustrie in 2021. Minder overschotten zijn op zich een goede zaak. Anderzijds heeft dit wel mee geleid tot een daling van de schenkingen in 2021 (5224 ton) tegenover 2020 (5997 ton). Toch zien we tegenover de jaren voor de coronacrisis de evolutie van de schenkingen nog steeds in een stijgende lijn doorgaan. 

Om mee een antwoord te bieden op de stijgende nood aan voedselhulp en schenkingen nog verder te stimuleren versterkten Fevia en de Voedselbanken hun samenwerking. Daarbij ondersteunt Fevia ook de oproep van de voedselbanken voor bijkomende fiscale incentives, zoals een belastingvermindering op geschonken levensmiddelen, om schenkingen nog verder aan te moedigen. Ook in aanverwante maatregelen, zoals een teruggave van accijnzen op geschonken goederen, ziet de sector stimulansen.

Belgische voedingsbedrijven maken dagdagelijks lekkere voeding en dranken die ze zeker niet willen laten verloren gaan. In de nieuwe Duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie, online te vinden op www.watetenwemorgen.be, ontdek je hoe ze voedselverlies vermijden doorheen de hele voedingsketen. Klik hier

Lees ook het interview met Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Federatie van de voedselbanken

Wil je zelf ook schenken aan de Voedselbanken?

Als je als voedingsbedrijf voedseloverschotten hebt, aarzel dan niet om de Voedselbanken te contacteren. Hoe?

  • via e-mail (appro@foodbanks.be)
  • GSM (0484/24.73.61 - Etienne Rubens)
  • telefoon (02/559.11.10)
  • www.foodbanks.be