Fevia ondertekent charter met de Voedselbanken

13.07.2021

Voedseloverschotten wegschenken is beter dan ze laten verloren gaan. Om schenkingen nog verder te stimuleren versterken Fevia en de Voedselbanken hun samenwerking.

Voeding die om diverse redenen niet meer kan gecommercialiseerd worden, dreigt vaak verloren te gaan voor menselijke consumptie, ook al is ze kwalitatief nog perfect in orde. Een schenking van die voeding kan de ideale manier zijn om die toch nog zo nuttig mogelijk te gebruiken en voedselverliezen te vermijden. Bovendien kan je op die manier ook mensen in armoede uit de nood helpen. Twee vliegen in één klap.

De voedingsindustrie is al jarenlang een belangrijke schenker. Meer dan een vierde van de schenkingen aan de Voedselbanken komt van voedingsbedrijven. De voedingsindustrie schenkt gemiddeld 5000 ton voedsel per jaar. De werking van de Voedselbanken zetten we recent nog in de kijker, door “aan tafel” te gaan met Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Charter

Om de schenkingen naar de toekomst toe nog verder te stimuleren, hebben Fevia en de Voedselbanken een charter ondertekend. We zullen elkaar verder ondersteunen om de schenkingen te stimuleren door te sensibiliseren en informeren, door schenkingen te faciliteren en door attent te zijn voor knelpunten en opportuniteiten in administratie en regelgeving. Je kan het ondertekende charter hierover in bijlage vinden.

Contacteer de Voedselbanken

We roepen alle voedingsbedrijven dan ook om schenkingen te overwegen wanneer ze met voedseloverschotten zitten. Zit je bijvoorbeeld nog met overschotten in EK-thema die je niet meer kwijtgeraakt? Aarzel dan niet om de Voedselbanken te contacteren.

Hoe ?

  • via e-mail (appro@foodbanks.be)
  • GSM (0484/24.73.61 - Etienne Rubens)
  • telefoon (02/559.11.10)
  • www.foodbanks.be

Wist je dat?

Wist je dat schenkingen je bovendien ook toelaten om een deel van je kosten te recupereren (recuperatie BTW, zie hier en fiscale aftrekbaarheid van kosten gerelateerd aan schenking, zie hier) of te vermijden (geen afvalverwerkingskosten)?