Dubbele nieuwe start voor Val-I-Pac

Ann Nachtergaele
04.04.2017

Eind vorig jaar werd Francis Huysman benoemd tot nieuwe directeur van Val-I-Pac. Bovendien kreeg Val-I-Pac eind vorig jaar een nieuwe erkenning voor een periode van 5 jaar. Daarmee is Val-I-Pac vertrokken voor een nieuwe start.

Na 20 jaar aan het hoofd van Val-I-Pac vertrok Johan Sneyers eind vorig jaar met pensioen. Francis Huysman werd de nieuwe algemeen directeur. Eind vorig jaar kreeg Val-I-Pac ook een nieuwe erkenning van de Interregionale Verpakkingscommissie voor een periode van 5 jaar. Deze evenwichtige erkenning laat Val-I-Pac toe haar missie te vervullen en tegelijkertijd een toegevoegde waarde te bieden aan haar leden.

Meer recyclage

Val-I-Pac moet aantonen dat voor het geheel van haar leden, een minimum recyclagepercentage van 80% behaald wordt voor bedrijfsmatige verpakkingsafval. Dit percentage is ruimschoots bereikt.  Toch zal Val-I-Pac in de komende jaren nog projecten tot stand brengen om het sorteren en het recycleren nog verder te verbeteren, meer bepaald van kunststof. Doelstelling: het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval nog beter inschrijven in een circulaire economie:

  • Steeds meer bedrijven stimuleren om te starten met selectieve inzameling van hun afval

De startpremie van 100 € die al bestond voor bedrijven die starten met de selectieve inzameling van papier en karton via een rolcontainer wordt uitgebreid naar de selectieve inzameling van alle verpakkingsafval bij bedrijven (plastic, hout, …) en wordt ook onafhankelijk van welk type container wordt geplaatst.

  • Nieuwe initiatieven voor de inzameling van plastic afval

De laatste jaren boekten Belgische ondernemingen een opmerkelijke vooruitgang op vlak van recyclage van kunststofafval : 18 jaar geleden werd slecht 28 % van de kunststofverpakkingen bij bedrijven gerecycleerd, vandaag zitten we aan 56 %. Dit cijfer lijkt nu echter sinds enkele jaren te stagneren. Daarom zijn er nu een aantal projecten in testfase om extra stromen kunststofafval selectief in te zamelen en richting recyclage te sturen, zoals bv. plastic strapbanden, EPS of folies.

Administratieve vereenvoudiging

De Interregionale Verpakkingscommissie heeft twee administratieve vereenvoudigingen aanvaard die het leven van de bedrijven zullen vereenvoudigen:

  • Administratieve vereenvoudiging voor KMO’s.

De declaratie methode op basis van omzetcijfers (en niet op basis van tonnage) was tot voordien enkel voor bedrijven waarvan de hoeveelheid verpakkingsafval minder dan 5 ton bedroeg. De drempel stijgt tot 10 ton per jaar: bijna de helft van de VAL-I-PAC klanten komt nu in aanmerking om deze vereenvoudigde methode te gebruiken.

  • Zich gemakkelijk in orde stellen

De bedrijven die bedrijfsmatige verpakkingen op de markt brengen en die zich in orde willen stellen, kunnen dit doen tegen een behoorlijke prijs en zonder administratieve last. Bent u niet in orde? Dan is het nu de ideale gelegenheid om contact op te nemen met Val-I-Pac : 02/456 83 10 of info@valipac.be.

Meer transparantie

De drie gewesten van het land hebben Val-I-Pac gevraagd hen te helpen meer duidelijkheid te krijgen over het afvalbeheer van de bedrijven. De monitoring van Val-I-Pac zal voortaan betrekking hebben op bedrijfsmatige afvalstromen en niet enkel de stromen van verpakkingsafval.  VAL-I-PAC zal ook jaarlijks een rapport moeten maken van de graad van selectieve inzameling per sector en per gewest. De zogenaamde “barometer” van selectieve inzameling bij bedrijven. De doelstelling van Val-I-Pac is om de laatste twee instrumenten te gebruiken om de dienst voor partners te verbeteren (afvalophalers en bedrijven).

Met een kost volledig onder controle voor de bedrijven

Het goede beheer en het dynamisme van het Val-I-Pac team zorgde de laatste jaren voor een optimale dienstverlening en kostenbeheer ten opzichte van de leden. De bijdrage per ton verpakkingen is al meerdere jaren niet meer toegenomen. Dit blijft een aanhoudend aandachtspunt voor het Val-I-Pac team en haar Raad van Bestuur waarin verschillende vertegenwoordigers van de voedingsindustrie zetelen, waaronder FEVIA. Aarzel niet om ons te contacteren indien u specifieke vragen heeft met betrekking tot Val-I-Pac.