Een erkenning voor Chaudfontaine’s duurzaam waterbeheer

01.06.2021

Het duurzaam waterbeheer van de Belgische mineraalwaterbottelarij Chaudfontaine wordt beloond met de uitreiking van een platinum certificaat van de wereldwijde Alliance for Water Stewardship (AWS). “De bescherming van onze bronnen en de actieve samenwerking met stakeholders rond waterbeheer zijn topprioriteiten. We zijn erg trots dat onze inspanningen en de 590 maatregelen die we de afgelopen jaren namen, nu ook officieel erkend worden”, aldus Achmed Boumrah, directeur van de mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine.

De bescherming van de bronnen om de hoogste kwaliteit mineraalwater te verzekeren én minimaal waterverbruik in de bottelarij, zijn al jaren een hoofdfocus voor Chaudfontaine. Het bedrijf maakt van duurzaamheid een prioriteit en wil tegen 2023 als één van de eerste Coca Cola-sites in Europa klimaatneutraal zijn. Sinds 2018 investeerde Chaudfontaine niet minder dan 1,8 miljoen euro in 590 maatregelen om het waterwingebied van 250 hectare te beveiligen en te vrijwaren van enige vervuiling.

Klimaatneutraal binnen 2 jaar? Ontdek hoe Chaudfontaine het aanpakt

Weg met alle verontreiniging in waterwingebied

“In samenwerking met de Waalse overheid en de universiteit van Luik werden alle mogelijke bronnen van verontreiniging in het waterwingebied van 250 hectare rondom de site in kaart gebracht en aangepakt. Zo werden alle mazouttanks (552 in totaal) van omwonenden beschermd of weggehaald zodat het water bij een lek hierdoor zeker niet vervuild zou kunnen worden,” zegt Achmed Boumrah. “Elke vijf jaar doen we een bronwaterkwetsbaarheidsbeoordeling om de duurzaamheid van de waterbronnen en potentiële risico’s voor lokale gemeenschappen en het ecosysteem in kaart te brengen.”

Achmed Boumrah, directeur van de mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine

Zo is lokale landbouw binnen dit beschermde gebied aan strikte regels onderworpen. Er wordt breder gecontroleerd op het gebruik van pesticiden in de buurt. Onderzoekers controleren de bodem ook geregeld op nitraten en zware metalen, zodat ze onmiddellijk kunnen ingrijpen als er verontreiniging wordt vastgesteld. Verder werden de bronnen zelf uitgerust met nieuwe leidingen en ventilatie én zijn ze goed afgesloten om verontreiniging te voorkomen. Zo zijn alle ‘putten’ volledig afgedicht en is er bewaking voorzien. Met deze extra veiligheidsmaatregelen garanderen we dat ook de volgende generaties nog over exact dezelfde kwaliteit beschikken.

Nieuwe stap in duurzaam waterbeleid Coca-Cola

Voor Coca Cola is het AWS-certificaat voor Chaudfontaine, het Belgische mineraalwatermerk van de groep, een belangrijke nieuwe stap in haar sterke ambities voor duurzamer waterbeleid. Tegen 2025 wil Coca Cola 100% van het water dat het gebruikt in zijn dranken teruggeven aan de natuur. Eind 2020 ging zo al 39% van het gebruikte water in België terug naar de natuur en er zitten nog verschillende projecten in de pijplijn om dit cijfer te verhogen. Nog tegen 2025 wil Coca Cola ook 20% minder water gebruiken in zijn productie (ten opzichte van 2010). Eind 2020 was dit 13,5%.

Heeft jouw voedingsbedrijf ook iets te delen?
Bekijk hier wat Fevia met haar 4 content formats voor jou kan betekenen