Emilie Noë volgt Nick Deschuyffeleer op als adviseur voedingsbeleid

14.05.2020

Vaarwel Nick, welkom Emilie! Op 18 mei verwelkomt Fevia Emilie Noë als nieuwe adviseur voedingsbeleid. Vanaf dan kan je bij haar terecht voor de dossiers rond voeding en gezondheid en ook voor de voedselveiligheidsdossiers rond novel foods, GGO’s en nanotech.

Emilie is juriste en was een tijd aan de slag bij de studiedienst van CD&V en werkte tot voor kort op het kabinet van minister Nathalie Muylle.

Je kunt haar bereiken op en@fevia.be of 02 213 84 76.

Zij vervangt Nick Deschuyffeleer die – eveneens op 18 mei – aan de slag gaat bij Fevia-lid Rousselot als Regulatory Affairs Director Health & Nutrition. Fevia bedankt Nick van harte voor zijn jarenlange gedreven inzet, onder andere voor de proactieve initiatieven rond het Convenant Evenwichtige Voeding en de Belgian Pledge, en is blij Emilie te kunnen verwelkomen in ons team!