Evaluatie preventieplan verpakkingen ingediend

10.07.2018

Fevia diende de tussentijdse evaluatie van het sectorale preventieplan verpakkingen 2016-2019 eind juni in bij de Interregionale Verpakkingscommissie.

Om de 3 jaar dient Fevia een sectoraal preventieplan verpakkingen in bij het IVC, de Interregionale Verpakkingscommissie. Aan het lopende plan (2016-2019) nemen zowat 160 bedrijven deel. Eind juni 2018 diende de uitvoering van dat plan een eerste keer (tussentijds) geëvalueerd te worden.

Op basis van de feedback van de deelnemende bedrijven kon Fevia de volgende conclusies doorgeven.

Over het algemeen zitten de deelnemende bedrijven op schema bij de uitvoering van het preventieplan verpakkingen 2016-2019. Inzoomend op de grote groepen van maatregelen komen we tot de vaststellingen zoals vermeld in de tabel hieronder. Daarnaast werden verscheidene redenen doorgegeven voor het desgevallend niet op schema zitten van sommige bedrijven.

Volgend jaar gebeurt de eindevaluatie van het lopende plan en moet een nieuw plan ingediend worden. Fevia voorziet om de medewerking van externe stakeholders te vragen in de uitwerking van dat plan. Alle ideeën om de aanpak te verbeteren zijn welkom.

Type maatregel Type verpakking Aantal bedrijven dat voorziene maatregelen al deels of volledig heeft gerealiseerd
Verminderen gewicht Primair/secundair Minstens 74%
Vergroten aandeel herbruikbare verpakkingen Primair/secundair Minstens 49%
Verbeteren kwaliteit Primair/secundair Minstens 60%
Verminderen gewicht Tertiair Minstens 67%
Vergroten aandeel herbruikbare verpakkingen Tertiair Minstens 47%