Exitstrategie Nationale Veiligheidsraad

27.04.2020

Afgelopen vrijdag, 24 april, maakte de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronacrisis bekend. Die strategie verloopt in verschillende voorwaardelijke fases. We geven je hierbij een kort overzicht.

Vrijdag 24 april legde de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronacrisis vast. Die strategie bevat verschillende fases, waarbij de overgang naar een volgende fase telkens voorwaardelijk is en afhangt van de gegevens van de monitoring rond o.a. de staat van de verspreiding van het virus, de ziekenhuisopnames en de verzadiging van de diensten intensieve zorg. De Veiligheidsraad neemt zich voor om de overgang van de ene fase naar de andere fase telkens een week voor de verwachte datum al dan niet te bevestigen.

Maatregelen blijven van kracht

Tot en met 3 mei blijven de huidige maatregelen van kracht. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten. Sowieso blijven in alle fases volgende regels gelden:

  • Het beperken van contacten tussen mensen
  • Het respecteren van veilige afstanden
  • Goede hygiënische reflexen

Mondmaskers verplicht?

Ook schept de veiligheidsraad duidelijkheid over mondmaskers, of het bedekken van mond en neus met een alternatief beschermingsmiddel, zoals sjaal of bandana. Dat wordt:

  • aanbevolen in de openbare ruimte
  • vanaf 4 mei verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Op de werkvloer moet de werkgever z’n werknemers beschermen als dat nodig is, zo meldt het persbericht van de Nationale Veiligheidsraad. Daarna voegt het toe dat het afdekken van de mond en de neus in het algemeen niet voldoende bescherming biedt als men niet correct omgaat met de veiligheidsafstanden en de hygiënische maatregelen.
Dat betekent dat het gebruik van mondmaskers op de werkvloer bekeken moet worden in het kader van het beleid rond social distancing. Daarbij primeert de 1,5 meter. Voor situaties waar de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden, is mogelijk een mondmasker aangewezen of kunnen ook andere beschermingsmaatregelen genomen worden, zoals het plaatsen van tussenwanden.

Impact beslissingen op de werkvloer?

De Nationale Veiligheidsraad wijst naar de verklaring van de Groep van 10 en de generieke gids. De definitieve gids vind je hier

Die geeft duidelijk aan dat sectoren en werkgevers die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf al de nodige maatregelen hebben genomen, deze gids kunnen gebruiken als verdere inspiratiebron. Dit geldt o.a. voor onze sector. Zoals je weet, kwamen we op 15/4 tot gezamenlijke richtlijnen social distancing. We bekijken op dit ogenblik samen met de vakbonden met welke inspiratie uit de generieke gids we die richtlijnen kunnen aanvullen. We houden je op de hoogte.

Verschillende fases in exitstrategie?

De exitstrategie kent verschillende voorwaardelijke fases, je vindt hier het schematisch overzicht. De Nationale Veiligheidraad gaf telkens aan dat de verschillende maatregelen die niet expliciet in een fase gewijzigd worden, blijven gelden.

Fevia volgt de verschillende fases van nabij op. Zo nemen we actief deel aan de verschillende relancewerkgroepen binnen het VBO die rechtstreeks input geven aan de GEES. Ook aan de relancewerkgroepen binnen VOKA, UWE en BECI nemen we actief deel. Daarnaast volgen we met de verschillende sectoren de heropstart van de horeca, food service en out of home van nabij op.

Voor de concrete uitwerking van de maatregelen is het wachten op het aangepast Ministerieel Besluit en de bijhorende FAQ's van het crisiscentrum. Meer informatie over de exitstrategie vind je ondertussen in het persbericht en presentatie van de Nationale Veiligheidsraad. 
Lid van Fevia? Lees meer informatie over o.a. mondmaskers op www.fevia.be/coronavirus of mail naar coronavirus@fevia.be.