Forum voedselverlies sneed 4 concrete thema's aan

08.01.2018

Op 16 november 2017 organiseerden de Vlaamse overheid en de partners uit de voedingsketen het Forum Voedselverlies. Hierbij werd onder meer ingegaan op het verlies van brood doorheen de keten.

De Ketenroadmap Voedselverlies is een lijst met een 60 tal acties om het voedselverlies in Vlaanderen terug te dringen in de periode 2015-2020. De roadmap werd opgesteld en ondertekend door de Vlaamse Overheid, gezamenlijk met de partners uit de voedingsketen, waaronder Boerenbond, Fevia Vlaanderen, Comeos en Horeca Vlaanderen. In het kader van de opvolging van de roadmap organiseren de ondertekenaars ook ieder jaar een Forum Voedselverlies.

In 2017 werd dit forum georganiseerd op 16 november. Hierbij vonden workshops plaats rond 4 concrete thema's:

  • Verlies van brood
  • Verlies van groenten en fruit door cosmetische kwaliteitseisen
  • Bestekken en lastenboeken in de catering
  • Selectieve inzameling van keukenafval in de horeca

De verslagen en presentaties van het forum kan u hier terugvinden.

De initiatiefnemers van het forum ondernamen ondertussen alvast stappen om op elk van de thema's te kunnen doorgaan. Te verwachten voor brood: verkennen en initiëren van verdere concrete acties en stimuleren van innovatie, sensibilisatie en networking.