Goede evaluatie voor zelfregulering inzake reclame voor voedingsproducten

29.06.2021

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) publiceerde in februari haar evaluatierapport van de Reclamecode voor het jaar 2020. De Jury is duidelijk: de zelfregulering van de voedingsindustrie inzake reclame voor voedingsproducten is doeltreffend. Het evaluatierapport bevestigt dan ook dat de voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid blijft nemen.

De Reclamecode van Fevia en Comeos is een vrijwillig initiatief van de voedingssector rond verantwoorde marketing en is van kracht sinds 2005. In de Reclamecode staan 10 principes die gelden voor alle vormen van reclame gericht op consumenten voor voedingsproducten beschikbaar in de Belgische handel.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) controleert de naleving van de reclamecode en maakt jaarlijks een evaluatieverslag op. Het volledige rapport voor het jaar 2020 voor voedingsmiddelen, niet-alcoholhoudende en alcoholhoudende dranken kan je hier nalezen.

Enkele highlights uit het evaluatierapport 2020

  • Het aantal adviesdossiers (van bedrijven die zelf pro-actief advies vragen) is meer dan verdubbeld en zelfs bijna verdrievoudigd: 29 dossiers in 2020 versus 11 dossiers in 2019 (en 13 dossiers in 2018). Hiermee neemt de voedings- en drankensector 90% van het totale aantal adviesaanvragen bij de JEP voor zijn rekening.
  • Het aantal klachtendossiers is dan weer sterk afgenomen in 2020: 19 dossiers in 2020 tegenover 35 dossiers in 2019 (en 33 dossiers in 2018).
  • De verhouding van het aantal beslissingen tot wijziging of stopzetting van de reclame op basis van het totale aantal klachten stijgt de laatste jaren licht. De gevallen waarin de Jury daadwerkelijk een inbreuk vaststelt, blijven echter de minderheid uitmaken.
  • Alle Jurybeslissingen tot wijziging of stopzetting worden daarenboven door de adverteerders op vrijwillige basis nageleefd.