Het aandeel hooggeschoolde werknemers in onze sector stijgt

05.04.2021

In de reeks "Food & Figures" belicht onze economiste Carole Dembour één cijfer uit de voedingssector. In deze editie vestigt ze de aandacht op het hooggekwalificeerde profiel van de werknemers in onze sector.

Met bijna 96.000 werknemers, is de voedingsindustrie de grootste industriële werkgever van ons land. Het profiel van de werkkrachten is echter aan het evolueren. In 2008 was 33% van de werknemers in onze sector kortgeschoold, maar dat aandeel daalde tien jaar later tot 23%. Omgekeerd maken hooggeschoolde werknemers nu 26% van de werkkrachten uit, tegen 20% voorheen. Het percentage middengeschoolde werknemers blijft grosso modo stabiel op ongeveer 50%.

Onderstaande grafiek illustreert duidelijk de "omschakeling" van kortgeschoolde naar hoofdzakelijk hooggeschoolde werknemers. Volgens gegevens van de arbeidskrachtenenquête (Statbel) is het aantal hooggeschoolde werknemers tussen 2012 en 2019 inderdaad met bijna 50% gestegen, terwijl het aantal kortgeschoolden tegelijkertijd met 12% is gedaald. 

Volgens de laatste Eurostat-gegevens waarover wij beschikken, staat de Belgische voedingsindustrie op de derde plaats wat betreft het aandeel hooggeschoolde werknemers (25% van de voltijdse werknemers in 2018), na Ierland (33%) en Spanje (26%). Nederland en Frankrijk staan respectievelijk op de vierde en negende plaats, met 24% en 19%.

De drie kwalificatieniveaus zijn gebaseerd op de International Standard Classification of Education (ISCED): "laag" komt overeen met basisonderwijs, "medium" met hoger secundair onderwijs en "hoog" met tertiair onderwijs.