Hoe verduurzaam je de voedingsketen, vanaf de grondstoffen?

06.10.2021

Duurzaamheid staat centraal in de voedingsindustrie. Alles begint met de aankoop van landbouwgrondstoffen. Bovendien moeten voedingsbedrijven ook rekening houden met hun hele toeleveringsketen, beter bekend als “due diligence”. Met deze drie initiatieven helpt Fevia bedrijven, vooral kmo’s, met duurzamer aankopen en om een beter zicht te krijgen op deze verplichting: een reeks van 4 proefprojecten, een lerend netwerk dat bestaat uit 5 workshops over due diligence in de voedingsketen, en de derde sessie van de Food Future Academy over duurzaam aankopen. Wij spraken met twee experts voor meer uitleg.

Due diligence: een nieuwe uitdaging

De Europese Commissie lanceert binnenkort een wetgevingsinitiatief over “Due diligence in de toeleveringsketen”.  Die zou bedrijven verplichten om risico’s in hun toeleveringsketen te analyseren en aan te pakken. “Deze wettelijke verplichting biedt tegelijk de mogelijkheid om te werken aan een duurzamere relatie met leveranciers en om een comparatief voordeel te behalen in een snel veranderende markt”, zegt Ann Nachtergaele, Environmental Affairs & Energy Director bij Fevia. 

Om bedrijven te helpen met deze nieuwe verplichting om te gaan, lanceert Fevia, met de steun van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling FIDD, vier proefprojecten in samenwerking met experts van Sustenuto en HIVA-KU Leuven. Bedrijven die geen tijd hebben voor een intensief programma kunnen deelnemen aan een lerend netwerk dat bestaat uit vijf workshops. Deze workshops zijn gericht op kennisopbouw en het vertalen van deze kennis naar de praktijk.

Boris Verbrugge, senior researcher bij HIVA-KU Leuven, licht het concept van due diligence concreet toe:  

“Het komt erop neer dat je zorgvuldig omgaat met risico’s op vlak van mensenrechten, niet enkel in je eigen activiteiten maar ook in je toeleveringsketen. Belangrijk hierbij is het concept van proportionaliteit. De acties die je als bedrijf geacht wordt te nemen, zijn niet enkel afhankelijk van de aard en ernst van je risico’s, maar bijvoorbeeld ook van de omvang van je bedrijf en je positie in de waardeketen. Zo kunnen van een groot multinationaal chocoladebedrijf uiteraard andere inspanningen gevraagd worden dan van een ambachtelijke chocolatier.”  

Boris Verbrugge, senior researcher à l’HIVA-KU Leuven

Concreet zal de nieuwe regelgeving bedrijven allicht verplichten om een due diligence plan op te stellen en regelmatig te updaten. Due diligence omvat vier essentiële elementen: 

  1. Jouw risico’s begrijpen door je meest strategische ketens in kaart te brengen 
  2. Aan de slag gaan met risico’s, door gepaste maatregelen te nemen (bv. werken met certificaten, partnerschappen met andere bedrijven of ngo’s, sociale audits, …) 
  3. Rapporteren over jouw aanpak, waarbij je ook kan aantonen waar er nog potentieel is voor verbetering 
  4. Het due diligence proces duurzaam verankeren in jouw beleid 

Deelname aan beide programma’s is volledig gratis. Interesse in één van beide? 
Stuur voor 29 oktober een e-mail naar Ann Nachtergaele.

Hoe ver kan je gaan in duurzame aankopen? 

Het onderwerp 'duurzaam aankopen van landbouwgrondstoffen' komt binnenkort aan bod in de derde sessie van de Food Future Academy, een reeks van 8 thema-events voor de voedingsindustrie over duurzaamheid en circulair ondernemen over een periode van 4 jaar.

Tim Kamanayo (Neuhaus) komt tijdens deze sessies aan bod als keynote speaker. Hij vertelt ons meer over de uitdagingen van duurzaam inkopen en het engagement van het bedrijf:

“Duurzaamheid is geen modewoord, het is eerst en vooral een morele plicht, maar ook een zakelijke kans, en dat begint bij je aankoopbeleid. De bewustwording rond duurzame merken is groot, vooral bij de jongere generaties. Zij zijn gevoelig voor de oorsprong van je grondstoffen. De verwachting is dan ook dat duurzame merken het beter zullen doen dan hun concurrentie.”  

Neuhaus is een trotse ondertekenaar van het initiatief Beyond Chocolate Charter, dat hun sterk engagement voor eerlijke chocolade onderstreept. Naast het gebruik van 100% natuurlijke ingrediënten en 100% gecertifieerde cacao, is hun volledige cacaoproductie tegen 2025 100% traceerbaar. 

Door te werken met traceerbare cacao, garanderen we een controle op de correcte werking van de plantages. Op die manier kunnen we kinderarbeid opsporen en bestrijden, ontbossing tegengaan en ook zorgen voor een leefbaar inkomen voor de boeren. We investeerden daarom in onze eigen cacaoplantage in Ecuador in Zuid-Amerika. 36% van de cacao die we gebruiken komt reeds van deze plantage.” 

Schrijf je hier in voor de volgende Food Future Academy over duurzaam aankopen