Kiezen voor echte impact op de volksgezondheid

09.12.2020

Voeding en gezondheid. Die twee onderwerpen samen lijken de voorbije jaren wel een garantie op controverse. Van “intermittent fasting” over het “keto dieet” tot nieuwe taksen: de mirakeloplossingen volgen elkaar op in sneltempo. Never a dull moment, dat zeker. Maar helaas allerminst garanties voor een echte impact op onze volksgezondheid… En toch is net dat waar we moeten naar streven. De voedingsindustrie richt haar kompas daarom op een aanpak die de complexiteit van de uitdaging erkent, die vertrekt vanuit samenwerking tussen alle betrokken partijen en die focust op dat waar we onze volksgezondheid echt mee vooruit helpen. Dankzij de Voedingstak weten we vandaag beter waar onze focus morgen moet liggen.

Kiezen voor echte impact op de volksgezondheid

Duidelijkheid dankzij de voedingstak

Vorig jaar publiceerde de Hoge Gezondheidsraad nieuwe voedingsaanbevelingen – de Belgische Food Based Dietary Guidelines (FBDG) – met een bijhorend Belgisch voorlichtingsmodel: de voedingstak. Die voedingstak blinkt uit in eenvoud maar is tegelijk gebaseerd op heel wat wetenschappelijk onderzoek. 

Ze rangschikt de vijf voedingsprioriteiten waarvan we de grootste gezondheidsvoordelen mogen verwachten. Het gaat om meer volkoren graanproducten, meer fruit en groenten, meer peulvruchten, meer noten en zaden, en minder zout. Het belang van dit nieuwe model kan niet onderschat worden: ze geeft aan welke prioriteiten we de komende jaren moeten leggen om de volksgezondheid echt te verbeteren!

Met die aanbevelingen gaan Fevia en haar leden nu aan de slag. De vijf prioriteiten van de voedingstak geven onze bedrijven duidelijkheid om gericht te blijven innoveren en mee de gezonde keuze gemakkelijker te maken. Dat is bovendien de filosofie die Fevia al jaren volgt om, stap per stap, de gezonde keuze gemakkelijker te maken. 

Op naar een nieuw Convenant Evenwichtige Voeding 

Niemand kan ontkennen dat er ons nog serieuze uitdagingen liggen te wachten om gezond leven en een evenwichtige voeding tot de norm te maken. Fevia ijvert voor een brede aanpak die vertrekt vanuit samenwerking tussen alle betrokken partijen. Ja, ook de voedingsindustrie zelf heeft daarbij een rol te spelen, net zoals de overheid dat moet doen via educatie, sensibilisering en ondersteuning. 

Het Convenant Evenwichtige Voeding bewijst dat de voedingsindustrie al jaren, met succes en proactief, werkt aan een steeds evenwichtiger aanbod. Voedingsbedrijven zijn erin geslaagd, zonder dat je het merkt, om het gehalte aan suikers en verzadigde vetten in voedingsproducten te verlagen en producten met meer vezels op de markt te brengen. 

Lees hier meer over de resultaten van het Convenant Evenwichtige Voeding 

Maar we moeten nog verder gaan. Fevia organiseerde voor haar leden onlangs een druk bijgewoond webinar over de nieuwe voedingsaanbevelingen. Dit als eerste stap richting een nieuw Convenant Evenwichtige Voeding, dat de volgende jaren, op basis van de voedingstak, de weg moet wijzen naar een nog evenwichtiger aanbod. 

Beter de voedingstak dan nog een voedingstaks

Het Convenant bewijst dat de voedingssector met zelfregulering en eigen initiatieven een echte impact kan hebben op de dagelijkse energie-inname van de consument. Die aanpak is het meest effectief wanneer de overheid tegelijk consumenten overtuigt om bewust te kiezen voor een evenwichtige levensstijl en dus ook voor de innovatieve producten die voedingsbedrijven op de markt brengen. En liefst vanuit een ‘health-in-all-policies’ aanpak waarbij alle domeinen en bevoegdheidsniveaus samenwerken aan een omgeving die de gezonde keuze gemakkelijker maakt.

Ondanks de bewezen impact van die aanpak blijven sommigen geloven in de nood aan nog extra taksen op voeding. En dat terwijl de huidige taksen voeding in ons land al duurder maken en niets bijdragen aan een evenwichtiger voedingspatroon. Ze zijn wel zwaarder voelbaar voor wie het minder breed heeft en leiden tot ongewenste gedragsveranderingen. Zo zorgen voedingstaksen ervoor dat burgers dezelfde producten in onze buurlanden gaan kopen of dat ze goedkopere varianten kopen met hetzelfde nutritioneel profiel. In beide gevallen geldt: nul effect op de volksgezondheid! 

In plaats van bepaalde productgroepen te diaboliseren, ongegronde angst te creëren voor verwerkte voeding en te focussen op alles wat niet mag, richten we onze inspanningen beter op een aanpak die mensen effectief helpt om er dagelijks een gezond voedingspatroon op na te houden. Laten we inzetten op een echt gezondheidsbeleid, waarbij alle actoren samenwerken en een serieus probleem als overgewicht op een serieuze manier aanpakken. Op basis van de nieuwe Voedingstak dus. Wij nemen alvast de uitgestoken hand van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan als partner voor een evenwichtige levensstijl.