Multimodaal goederenvervoer, de logische keuze

07.10.2020

Congestie op de weg, luchtvervuiling, CO2 uitstoot, slachtoffers in het verkeer,... het zijn belangrijke uitdagingen voor Vlaanderen en een grote verantwoordelijkheid voor iedereen die met transport te maken heeft.

Multimodaal.Vlaanderen werd in 2017 binnen VIL opgericht als adviespunt om bedrijven te sensibiliseren, te informeren en te begeleiden naar transport via de binnenvaart of het spoor. Op basis van een intake gesprek trachten de experten van Multimodaal.Vlaanderen zicht te krijgen op relevante in- en/of uitgaande goederenstromen in uw bedrijf, waarvoor ze, mits uw goedkeuring, het multimodale alternatief uitwerken in een business case. Het streefdoel: minder km met de vrachtwagen en minder CO2 voor een gelijke of lagere kost. Dankzij steun van de Vlaamse overheid zijn de adviezen van Multimodaal.Vlaanderen quasi gratis.

Treed in de voetsporen van sectorgenoten als Manna Foods, Barry Callebaut en diverse brouwerijen en neem vandaag nog contact op met het adviespunt via https://multimodaal.vlaanderen/contact/ voor een eerste vrijblijvende doorlichting.