Nieuw activiteitenverslag 2016 van het DG Dier, Plant en Voeding

29.05.2017

In het nieuwe verslag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, ontdekt u de diverse gebieden waarin het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding actief is.

Het hoofdstuk « Voeding » is ongetwijfeld het meest relevant voor onze sector. Zo wordt o.a. melding gemaakt van het Convenant ‘Evenwichtige Voeding’ dat FEVIA in de loop van 2016 afsloot met Minister De Block.

Daarnaast passeren ook nog een reeks andere thema’s de revue :

  • gewasbescherming,
  • dierengezondheid,
  • tabak en alcohol,
  • diervoeders,
  • GGO’s,
  • cosmetica….

Klik hier om het volledige activiteitenverslag na te lezen.