Onze voeding blijft veilig in tijden van corona

04.09.2020

In volle coronacrisis bleven onze Food Heroes dapper voortwerken. Ze doen dat in de veiligste omstandigheden, dankzij de vele investeringen van onze bedrijven. Zo konden we als essentiële sector de voedselbevoorrading blijven garanderen. Maar in onzekere tijden is het normaal dat mensen zich vragen stellen, bijvoorbeeld over de veiligheid van onze voeding. De Wereldgezondheidsorganisatie is alvast duidelijk: het coronavirus wordt niet overgedragen via voeding. We zetten alle onderbouwde feiten op een rijtje.

“There is no evidence that food or the food chain is participating in transmission of this virus. People should not fear food or food packaging or processing or processing or delivery of food. Our food, from a Covid-19 perspective, is safe.” - Mike Ryan, WHO’s Executive Director of Health Emergencies

Van bij de start van de Covid-19-pandemie verklaarden alle bevoegde instanties (FAVV, EFSA, ECDC, FAO, WHO,…) dat er geen bewijs is dat het virus via voeding wordt overgedragen. En deze boodschap blijven ze tot op vandaag herhalen. Het virus is enkel overdraagbaar via druppels die mensen produceren wanneer ze hoesten, niezen of uitademen. Het coronavirus heeft ook een levend organisme (dier of mens) nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen en kan zich bovendien niet vermenigvuldigen op een oppervlakte.

Recent berichtte China dat het coronavirus was teruggevonden op een lading bevroren kip uit Brazilië en op diepgevroren garnalen uit Ecuador. In uitzonderlijke gevallen is dat inderdaad mogelijk, maar wetenschappers gaven aan dat dit geen reden tot bezorgdheid is. Zo wees viroloog Johan Neyts (KU Leuven) er in VRTNWS op dat coronavirussen niet kunnen overleven in onze maag. Onze maagsappen zijn zo zuur dat ze kapot gaan. 

Recent berichtte China dat het coronavirus was teruggevonden op een lading bevroren kip uit Brazilië en op diepgevroren garnalen uit Ecuador. In uitzonderlijke gevallen is dat inderdaad mogelijk, maar wetenschappers gaven aan dat dit geen reden tot bezorgdheid is. Zo wees viroloog Johan Neyts (KU Leuven) er in VRTNWS op dat coronavirussen niet kunnen overleven in onze maag. Onze maagsappen zijn zo zuur dat ze kapot gaan.

Hij vroeg zich ook af het coronavirus dat in China op de lading kip is aangetroffen, wel gevaarlijk is. Een virus moet immers infectieus zijn om iemand te kunnen besmetten, maar het virus was hier misschien al uit elkaar gevallen en dus ongevaarlijk. Virussen blijven namelijk niet lang stabiel bij een diepvriestemperatuur van ongeveer min 20 graden. Maar de resten van het genetisch materiaal kunnen wel nog gedetecteerd worden.

Er bestaat een risico op infectie als gevolg van (onrechtstreeks) contact met levensmiddelen. In theorie kan je besmetting oplopen wanneer je een oppervlakte aanraakt waarop zich virusdeeltjes bevinden en vervolgens aan jouw gezicht komt. Verschillende internationale gezondheidsorganisaties beoordelen dit risico als verwaarloosbaar. En dit soort risico's wordt beheerd door een toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van oppervlakken en voorwerpen.

Ongetwijfeld duiken er in de toekomst nog nieuwe theorieën op. Dat is normaal. De wetenschappelijke gemeenschap zal zich daarover blijven buigen en indien nodig de aanbevelingen aanpassen. Als Belgische voedingsindustrie zullen we die aanbevelingen ter harte blijven nemen, in overleg met de bevoegde overheden, op de eerste plaats het FAVV.

Het antwoord van de WHO-experten is dus duidelijk. Bekijk hier de toelichting op hun recente persconferentie.

;