Opinie: Communiceren over voeding en gezondheid: wat met de wetenschap?

05.06.2018

Voor de consument is het niet eenvoudig. Dagelijks verschijnen er artikels in kranten die een voedingsproduct of ingrediënt (suikers, zout of vet) linken aan een gezondheidseffect. Voedingsgoeroe ’s komen en gaan en de laatste nieuwe trends in foodland wisselen elkaar af met de snelheid van modekleuren. Hoe kan de consument in deze stroom aan informatie en opinies, de juiste boodschappen oppikken rond voeding en gezondheid?

Een uniform referentiecentrum

Een echt referentiecentrum creëren, dat de consument kent en vertrouwt, zou een antwoord kunnen bieden op die uitdaging. Onze noorderburen passen die aanpak alvast toe met hun Voedingscentrum. Het is dan wel belangrijk dat zo’n centrum advies geeft op basis van wetenschappelijk onderbouwde feiten. Niet op basis van vooroordelen ten opzichte van verwerkte voeding of voedingshypes vanuit mediagenieke goeroes dus.

Om tot zo’n ‘evidence-based’ advies te komen inzake voeding en gezondheid, heb je nood aan heel wat kennis. Bij voeding komt er immers heel wat kijken: technologie, microbiologie, wetgeving, voedingsleer, enzovoort. De echte uitdaging is om die genuanceerde boodschappen verstaanbaar te brengen voor het grote publiek. Je hebt met andere woorden ook expertise nodig inzake vulgarisatie en communicatie.

Coalition of the willing

Een onmogelijke opdracht om al deze kennis te verzamelen in België? Niet noodzakelijk. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde organiseerde recent een symposium over de rol van de voedingswetenschapper bij de communicatie over voeding en gezondheid. Naast heel wat wetenschappers met kennis van zaken namen ook Fevia, Gezond Leven, Eos, Nice/VLAM en de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten deel. De hierboven beschreven expertise om tot ‘evidence based’ advies te komen inzake voeding en gezondheid, was daar vertegenwoordigd.

De verschillende stakeholders waren het bovendien ook eens dat er een soort van 'coalition of the willing' moet komen om iets te ondernemen tegen de huidige chaotische informatiestromen inzake voeding en gezondheid. Het idee van een ‘coalition’ is zeker interessant. De succesvolle oprichting zou de juiste mensen met de juiste invalshoeken kunnen samenbrengen. En als een coalition mogelijk is, waarom op termijn dan geen heus referentiecentrum…

Lees hier meer over het symposium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde