Overstromingen: wat doen bij waterschade aan jouw bedrijf?

26.07.2021

We zijn allemaal getroffen door de beelden en berichten die we ontvangen over de impact van de uitzonderlijke weersomstandigheden en overstromingen in grote delen van ons land. We betuigen ons medeleven en onze steun aan de burgers, gezinnen en bedrijven die het slachtoffer zijn van de grootste overstromingen sinds decennia. Na het uitbreken van de coronacrisis is dit opnieuw een zware beproeving voor velen, ook voor sommige van onze voedingsbedrijven. We volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet en proberen onze bedrijven daarin zo goed mogelijk bij te staan. 

De uitzonderlijke overstromingen van de afgelopen dagen brachten een aanzienlijke schade toe aan talrijke handelszaken en bedrijven. Wat kan je doen wanneer jouw bedrijf schade heeft? Fevia geeft een overzicht van de eerste stappen die je moet ondernemen voor de verzekering, de beschikbare steun en een gedetailleerde uitleg over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. We vestigen ook graag de aandacht op het belang van het blijven garanderen van de voedselveiligheid.

Welke ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven voorziet het Waals Gewest?

Het Waalse Gewest besliste op 20 juli verschillende steunmaatregelen voor getroffen bedrijven. Je vindt hier het overzicht dat UWE maakte van die maatregelen. Op het Waals niveau blijft 1890 HET contactpunt voor bedrijven om vragen te beantwoorden en begeleiding te bieden. Daarnaast staan we uiteraard ter beschikking om elk verzoek of getuigenis aan de autoriteiten door te geven. Daarvoor voorziet UWE een specifiek webformulier

Eerste hulp bij verzekeringen

Lijdt jouw bedrijf aan schade door zeer slechte weersomstandigheden (regen, overstroming, storm,..)? Dan moet je het volgende doen:

 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeringsagent. Het klopt dat de meeste schade als gevolg van slecht weer door je verzekering worden gedekt. Uiteraard hangt alles af van de verzekeringspolis die je hebt afgesloten.
 • Controleer welke schade je verzekeringspolissen dekken.
 • Maak een schaderapport op: maak een opsomming, verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal en nodige documenten om de geleden schade vast te stellen (via foto’s of aankoopbewijzen bijvoorbeeld). Gooi beschadigde spullen niet weg, want ze kunnen dienen als bewijs voor de verzekering.
 • Neem de nodige maatregelen om de omvang van de schade te beperken
 • Opgepast! Voer alleen de dringende reparaties, ter beperking van de schade, uit vóór de komst van je verzekeringsmaatschappij.
 • Contacteer de dienst administratie van jouw gemeente op de plaats waar de schade zich voordeed. Zij moeten de nodige informatie verzamelen voor een eventuele aanvraag om erkenning door het Rampenfonds.

Raadpleeg de checklist bij overstromingen van ABCVerzekering 

We vroegen aan de CEO van Assuralia om extra informatie. Dit is zijn antwoord:

“Op onze website staat al heel wat informatie die nuttig is voor slachtoffers. Het meest efficiënte is dat het betrokken bedrijf contact opneemt met zijn makelaar of verzekeringsonderneming. Zij weten immers beter dan Assuralia welke concrete dekkingen er spelen voor de betrokken bedrijven. Dit verschilt nogal van verzekeringsonderneming tot verzekeringsonderneming en van bedrijf tot bedrijf. Alle verzekeringsondernemingen hebben momenteel hun crisisprocedure in werking gesteld met inbegrip van informatiepunten. Deze moeten op de website van de betrokken verzekeringsonderneming te vinden zijn. Mochten de leden van de Fevia problemen hierbij ondervinden kunnen wij proberen tussen te komen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het adres info@assuralia.be.”

Steun aan zelfstandigen in moeilijkheden

Een zelfstandige die zich in een moeilijke, financiële of economische situatie van tijdelijke aard bevindt, waardoor hij moeilijkheden heeft om sociale zekerheidsbijdragen te betalen, kan om een vrijstelling vragen. Concreet kan je een vrijstelling aanvragen voor het 3de kwartaal van 2021, het kwartaal waarin deze situatie van slecht weer zich heeft voorgedaan. 

Het is ook mogelijk om de sociale bijdrage voor het derde kwartaal uit te stellen wegens slechte weersomstandigheden. 

Het overbruggingsrecht is een steunmaatregel voor zelfstandigen die hun activiteit moesten stopzetten wegens het slechte weer (overbruggingsrecht in geval van een gedwongen onderbreking).

Tijdelijke werkloosheid voor werknemers

De hevige regenval van de afgelopen weken heeft tot gevolg dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde werknemers onmogelijk wordt en dat deze geschorst wordt. Zo is mogelijk het bedrijf volledig of gedeeltelijk beschadigd, of kan de werknemer zelf niet op het werk geraken. 

De RVA aanvaardt dat alle tijdelijke werkloosheid als gevolg daarvan kan worden aangegeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De RVA aanvaardt door de uitzonderlijke situatie tot en met 31 augustus 2021 dat ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Dit betreft de situaties waarin de werknemer getroffen is door ernstige schade of verliezen en de facto in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat hij prioriteit moet geven aan het zoeken naar een nieuwe huisvesting, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, het regelen van zijn schadedossier of het zoeken naar alternatieve vervoermiddelen.  

Er wordt eveneens aanvaard dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht alternerend kan zijn (de werknemer moet met andere woorden niet doorlopend tijdelijk werkloos worden gesteld of er kan worden afgewisseld tussen de werknemers).

Meer informatie op de website van de RVA

Om ondernemingen wegwijs te maken, stelde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een omzendbrief op. Ze maakt daarbij een onderscheid tussen drie scenario's:

 1. Werknemers die hun werk niet kunnen uitvoeren door het slechte weer
  • Arbeiders: tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer
  • Bedienden: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 2. Werknemers die door het slechte weer niet op hun werk kunnen geraken
  • Arbeiders & bedienden: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 3. Werknemers die op weg zijn naar hun werk of op het werk zijn aangekomen

Je vindt in de omzendbrief eveneens de procedure voor het aanvragen van tijdelijke werkloosheid.

Lees hier de omzendbrief van het VBO (enkel beschikbaar voor leden)

Een speciaal geval: telewerker?

De telewerker die zijn werk niet kan verrichten wegens slechte weersomstandigheden (overstroming, stroomuitval, ...) moet zijn werkgever daarvan in de mate van het mogelijke in kennis stellen. 

Om gebruik te kunnen maken van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht, moet aan één van de voorwaarden zijn voldaan, namelijk dat de uitvoering van het werk volledig onmogelijk moet zijn. 

In bovengenoemd geval zal de door de overstromingen getroffen telewerker zijn werk niet kunnen verrichten en kan de werkgever beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

Indien de werknemer nog steeds op afstand kan werken, is niet aan deze voorwaarde voldaan en heeft de werknemer recht op zijn loon.

Blijf voedselveiligheid garanderen ondanks alles

Een overstroming kan natuurlijk ook een impact hebben op de voedselveiligheid. Hieraan moet de nodige aandacht besteed worden:

 • In hoeverre gaan de grondstoffen en/of eindproducten verloren? 
 • In hoeverre kan de productie zomaar heropgestart worden? 
 • Wellicht is een grondige reiniging van de productiegebouwen en machines aangewezen? ...

In deze context pleeg je best ook overleg met het FAVV via jouw Locale Controle Eenheid (LCE)

Heel wat voedingsbedrijven tonen zich solidair door acties op poten te zetten om burgers in de getroffen gebieden te helpen. Ontdek ze hier