Sectoraal preventieplan verpakkingen ingediend

12.10.2016

FEVIA heeft het preventieplan verpakkingen 2016-2019 ingediend. Het bundelt de maatregelen van 160 bedrijven.

Preventieplan verpakkingen: Wat?

Om de 3 jaar moeten verpakkingsverantwoordelijken een preventieplan verpakkingen opmaken (vanaf een bepaald gewicht verpakkingen). Ze moeten dit plan indienen bij het IVC, de bevoegde overheidsinstantie. Bedrijven kunnen dit op individuele basis doen of aansluiten bij een sectoraal plan, dat opgemaakt wordt door hun federatie.

Een preventieplan verpakkingen bevat maatregelen die bedrijven van plan zijn te nemen in de komende 3 jaar. De maatregelen slaan grotendeels op: 

  • het verminderen van de hoeveelheid verpakkingen
  • het vergroten van het aandeel herbruikbare verpakkingen
  • het verbeteren van de kwaliteit van verpakkingen op milieu-vlak

Sectoraal preventieplan 2016-2019

FEVIA maakt al sinds 1998 een dergelijk sectoraal plan op voor de voedingsindustrie. Recent werd het plan voor 2016-2019 afgerond en ingediend bij het IVC.

Het plan telt 145 deelnemers uit de voedingsindustrie, goed voor 160 BTW-nummers.

Op vraag van het IVC is het plan opgedeeld in 7 deelplannen voor 7 productgroepen.

Een overzicht van de maatregelen die gepland staan, kan u in bijlage vinden (Ndls - Fr - Eng).

De effectieve uitvoering van dit plan zal in 2018 tussentijds en in 2019 finaal geëvalueerd worden.