Stijging van de productiekosten: geen echte verbetering

07.02.2022

De laatste maanden zijn de productiekosten in de lift gegaan. Bleef de stijging aanhouden in januari 2022? Vind hier de laatste ontwikkelingen op het gebied van productiekosten (voedingsgrondstoffen, energie, lonen, verpakkingen, transport) en consumentenprijzen voor voeding en dranken.

Het bijgevoegde document vult dit overzicht aan met historische reeksen in grafische vorm.

Explosie van de productiekosten in 2021*

*Stijging van de gemiddelde jaarprijzen in 2021 tov 2020

In januari 2022, over het algemeen geen verbetering

Voedingsproducten: grondstofprijzen stijgen weer

  • De FAO-index van de voedingsprijzen steeg in januari 2022 met 1,1% ten opzichte van december 2021. Op jaarbasis blijft de stijging in december 2021 uitzonderlijk: 20%. De heropleving van de index in januari was vooral te wijten aan sterke stijgingen in de subindexen voor plantaardige oliën en zuivelproducten, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door de tweede opeenvolgende maandelijkse daling van de suikerprijzen. De subindexen voor vlees en granen bleven grosso modo ongewijzigd.
  • In december 2021 is het Belgische indexcijfer van de producentenprijzen voor voeding met 12,4% gestegen ten opzichte van december 2020.

Energie: aardgasprijs blijft zeer hoog

  • Op jaarbasis stijgen de prijzen met bijna 50%. In januari bereikte de gemiddelde prijs van een barrel ruwe olie 85$. Je moet teruggaan tot oktober 2014 om zo'n hoge prijs te vinden. Op jaarbasis zijn de prijzen van ruwe olie met 57% gestegen.
  • Na een historische stijging in december 2021 zijn de EU aardgasprijzen in januari 2022 weer wat gedaald. Niettemin blijven zij op een zeer hoog niveau.

Lonen: verwachte indexatie stijgt naar 4,5%

  • De lonen in de voedingsindustrie worden in januari 2022 met 3,22% geïndexeerd. De verwachte indexering in januari 2023 is 4,50% (tov een verwachting van 3,91% vorige maand).

Verpakkingen: karton en plastiek blijven maar stijgen

  • De Belgische producentenprijzen voor houten containers zijn voortdurend gestegen tem oktober 2021. Na een lichte daling in november 2021 zijn ze stabiel gebleven in december. Dezelfde index voor golfkarton/papier en kartonnen verpakkingen en die voor plastiek verpakkingen blijven maar stijgen in december (2,0% en 1,5% resp. tov november).
  • Het indexcijfer van de EU27 producentenprijzen voor lichte metalen verpakkingen steeg met 11% in november 2021 op jaarbasis.

Transport: tarieven van containers nog hoog

  • De containervrachttarieven stegen tussen eind januari 2021 en eind januari 2022 met 123% (van 3.143$ naar 9.293$). Sinds half november ligt de gemiddelde prijs voor een 40-voet container tussen 9.000 en 10.000$, meer dan vier keer de gemiddelde prijs in 2020.
  • Sinds de piek begin oktober 2021 ($5.650) heeft de daling van de bulkvrachttarieven zich voortgezet ($1.418 eind januari 2022). We zitten nu met tarieven die vergelijkbaar zijn met die van een jaar geleden.

Consumentenprijzen: inflatie stijgt verder

  • De inflatie voor voeding en niet-alcoholische dranken is blijven gestegen, van 1,2% en 1,1% respectievelijk in december 2021 tot 2,5% en 1,5% in januari 2021. Daarentegen is de inflatie voor alcoholische dranken blijven dalen, van 1,5% naar 1,0%.