Syndicale vorming voor de sociale verkiezingen van 2020

08.07.2020

De coronacrisis leidde niet alleen tot uitstel van de sociale verkiezingen, maar heeft ook een impact op de dagen van syndicale vorming in onze sector die voor de arbeiders onder PC 118 per schooljaar worden georganiseerd. Voor arbeiders onder PC 118.03, worden die dagen per vormingsjaar georganiseerd. Daarom zijn de sociale gesprekspartners overeengekomen om de sectorale cao betreffende de syndicale vorming te wijzigen voor 2020. 

Zoals reeds aangekondigd heeft de COVID-19 pandemie geleid tot uitstel van de sociale verkiezingen naar november 2020, tot het volgende schooljaar. Gezien de onmogelijkheid om syndicale vormingen met een fysieke aanwezigheid te organiseren en het feit dat syndicale vorming georganiseerd wordt voor de werknemers onder PC 118 per schooljaar, zijn de sociale gesprekspartners overeengekomen dat, bij wijze van afwijking en uitzondering, de syndicale vormingsdagen voor het vormingsjaar dat loopt van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2020 van arbeiders tewerkgesteld in ondernemingen, waar in 2020 sociale verkiezingen worden georganiseerd en waar aldus die sociale verkiezingen zijn uitgesteld naar november 2020, kunnen worden opgenomen tot 31/12/2020. 

Dit betekent concreet dat de syndicale vormingsdagen die niet uitgeput werden of die geannuleerd of uitgesteld werden in de loop van het vormingsjaar dat loopt van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2020 alsnog ingepland kunnen worden voor 31/12/2020.

Voor bedienden geldt een andere regeling rond syndicale vorming: syndicale vormingen worden berekend over een periode van vier jaar. Een afwijkende collectieve arbeidsovereenkomst is dus niet nodig voor de bedienden.

In bijlage vindt u de twee cao's tot wijziging van de sectorale cao's (PC 118 en PC 118.03).

Bijlages: