Tips tegen voedselverspilling: informatie voor de consument

25.07.2017

Hoe kan u als voedingsbedrijf de consument helpen om minder voedsel te verspillen? FEVIA deelt tips binnen de sector.

We gaven reeds tips rond bewaarinformatie. Los daarvan is er ook heel wat andere informatie die u aan de consument kan meegeven:

  • Geef een richtwaarde van hoeveel men nodig heeft (vb. bij rijst en pasta). Dit kan vermijden dat er meer wordt klaargemaakt dan men op krijgt en kan daarbij ook overconsumptie tegengaan (vanuit gezondheidsoogpunt).

  • Een visuele aanduiding kan het aantal porties helpen verduidelijken, schriftelijk is dit sowieso al vereist door de FIC wetgeving (in geval van nutritionele etikettering).

  • Geef (bij diepvriesproducten) aan hoe die het best ontdooid worden en/of bereid vanuit bevroren toestand. In de FIC wetgeving werd hier reeds gedeeltelijk naar verwezen: zie artikel 9.1.g,  “bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden” en artikel 9.1.j, “een gebruiksaanwijzing, als het levensmiddel moeilijk te gebruiken is zonder gebruiksaanwijzing”. U kan hier zelf ook verder in gaan. Zo kan u ook aangeven hoelang het product nog kan bewaard worden eens het ontdooid is.

  • Geef advies over de manier van bereiden. Voor sommige producten kan een filmpje ook handig zijn.

  • Geef tips over de manier waarop restjes kunnen verwerkt worden vb. via recepten.

  • Geef aan wanneer een kaaskorst mag gegeten worden zodat een consument de korst bij twijfelgevallen over de eetbaarheid niet nodeloos zou wegsnijden en daardoor nodeloos kaas zou verspillen. [Het KB kaas verplicht enkel een vermelding van een kaaskorst die niet eetbaar is. Wanneer de kaaskorst wel eetbaar is dan is een vermelding daarvan niet verplicht. Sommige fabrikanten vermelden dit wel.]

Heel wat informatie kan evengoed of soms bij voorkeur off pack geplaatst worden (vb. op een website, in een app, folders in de winkelrekken, promomateriaal,…). In sommige gevallen kan er met een QR-code gewerkt worden om de consument eenvoudig door te verwijzen.

Achtergrond

De tips tegen voedselverspilling worden gedeeld met de bedoeling om voedselverlies samen te helpen verminderen. Deze actie kadert binnen de uitvoering van de Ketenroadmap Voedselverlies

De tips maken deel uit van een serie: zie ook de artikels in verband met de achtergrond, houdbaarheidsdataverpakkingen en bewaarinformatie.

Disclaimer

Bovenstaande tips betekenen geen aanbevelingen voor alle producten/alle producenten en betekenen geen engagement voor de sector. Het gaat om voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen en die door individuele bedrijven naar eigen oordeel/inzicht kunnen toegepast worden indien toepasselijk en indien praktisch en economisch haalbaar.