Vlaanderen lanceert oproep voor ideeën voor een verduurzaming van de voedselketen

12.07.2021

Vlaanderen wil een sterk en geïntegreerd voedselbeleid ontwikkelen. Daarom lanceert Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits onder de noemer Go4Food een oproep naar innovatieve ideeën rond voeding die bijdragen aan een veerkrachtige, lokale, duurzame en circulaire voedingsketen. Ideeën of projecten in de pijplijn? Waag dan jullie kans!

Voedselveranderaars

Heeft je bedrijf een idee of een project in de pijplijn dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de voedingsketen? Dan ben je misschien een voedselveranderaar en is deze oproep iets voor jou.

Zo’n idee of project kan te maken hebben met de productieketen (van boer tot bord), maar ook met de voedselomgeving (toegang tot voedsel, informatie en marketing, sociale en culturele aspecten, …) of bijvoorbeeld met het consumentengedrag. Het kan helemaal nieuw zijn of iets bestaand opschalen, maar ook materieel of immaterieel (bv. een samenwerkingsverband).

Voorwaarden zijn dat je idee of project bijdraagt aan de doelstellingen van de toekomstige Vlaamse voedselstrategie, namelijk: 

  • Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie
  • Voedsel verbindt boer en burger
  • Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst
  • Gezonde en duurzame voeding voor iedereen

Wat dit precies inhoudt, vind je hier

Ook moet je bedrijf bereid zijn om dat idee of project te delen en om samen te werken met andere partners om het verder uit te werken en uiteindelijk te realiseren. Tenslotte wordt verwacht dat het idee tot een concreet initiatief of project leidt dat op de Voedseltop in 2022 gelanceerd of getoond kan worden.  

Praktisch

Je idee indienen kan van 14 juni tot 30 juli 2021 via volgend formulier: Inschrijvingsformulier

Meer info over de oproep vind je:

Achtergrond

Minister Crevits startte de werkzaamheden op rond een Vlaamse voedselstrategie. Daarbij schuift zij vier strategische doestellingen naar voor:

Om de strategie vorm te geven, richtte zij een “voedselcoalitie” op met partners uit alle relevante maatschappelijke invalshoeken rond voeding (economische actoren, beleid, wetenschap en innovatie, consumenten- en milieuorganisaties, …).  De Voedselcoalitie zal o.a. de voedselstrategie mee helpen vormgeven en schrijven, mee de projecten van de voedselveranderaars selecteren, de Voedseltop in 2022 mee organiseren, … Fevia Vlaanderen is lid van deze voedselcoalitie.

Minister Crevits lanceert de oproep Go4Food om nu al beloftevolle ideeën te capteren en verandering te creëren rond een duurzame voedingsketen.