Voedingsindustrie zet volop in op export met strategisch plan ‘Food2025’

11.12.2017

Tegen 2025 een omzet van 35 miljard euro genereren uit de export van Belgische voeding en dranken en zo dé leidende industriële sector van België blijven: dat is de ambitie van “Food2025. An export strategy for the Belgian food industry.” Met deze exportstrategie bundelen Fevia en haar subfederaties hun krachten met hun publieke partners om van export meer dan ooit de motor van groei van de Belgische voedingsindustrie te maken.

De Belgische voedingsindustrie is terecht ambitieus als het op export aankomt: het voorbije decennium groeide de export van Belgische voeding en dranken met gemiddeld 5% per jaar. Dit levert een omzetgroei van 1 miljard euro op jaarbasis op. Deze groeicijfers zorgen ervoor dat de voedingsindustrie de grootste industriële werkgever van het land blijft.

Belgische kernspelers voor export steunen voedingsindustrie

Dat erkennen ook de federale en regionale overheidsinstanties bevoegd voor internationaal ondernemen. Didier Reynders (Vice-eerste minister en Minister van Buitenlandse Zaken), Claire Tillekaerts (Gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade), Pascale Delcominette (Gedelegeerd bestuurder Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers), Bénédicte Wilders (Chief Executive Director Brussels Invest & Export) en Pieter De Crem (Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel) ondervinden in hun dagelijkse buitenlandse contacten het belang van onze sector voor het imago en de welvaart van België.

Dit is wat zij te zeggen hebben over de export van Belgische voeding en dranken:

Belgische voeding naar alle uithoeken van de wereld

Belgische voedings- en drankenproducenten exporteren een steeds ruimer gamma naar meer diverse landen. Onze buurlanden blijven de belangrijkste afzetmarkten, maar de export naar verre bestemmingen toont het meeste groeipotentieel. Hierbij spannen de VS en China de kroon, met respectievelijk een verdubbeling en verdriedubbeling van de export op vier jaar tijd. Daarnaast blijven onze producten het goed doen op meer mature markten zoals Japan, Canada en Zuid-Korea en stijgt de vraag vanuit opkomende economieën in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika.

Protectionisme zet groeipad onder druk

Tegelijkertijd zien we dat steeds meer landen binnen en buiten Europa hun markt afschermen voor buitenlandse producten, om de lokale productie en verkoop te stimuleren. Binnen Europa zorgen initiatieven rond oorsprongsetikettering voor een dalende vraag naar producten uit een aantal sectoren, die al een tegenslag te verwerken hadden met het aanhoudende Russische embargo. Buiten Europa krijgen andere sectoren dan weer te maken met ongegronde anti-dumpingsmaatregelen. Binnenkort riskeert de nakende Brexit de voedingssector bovendien hard te treffen.

In eigen land zetten de toegenomen concentratie van de retailsector en stijgende grensaankopen steeds meer druk op de sector. Uiteraard blijven ook de opeenstapeling aan taksen en heffingen en de loonkostenhandicap – twee typische Belgische fenomenen – een uitdaging voor de competitiviteit van voedingsbedrijven in ons land.

Food2025. An export strategy for the Belgian food industry

Om in deze context het groeipad van de voorbije jaren te kunnen aanhouden, gaat Fevia strategisch samenwerken met alle overheidsinstanties bevoegd voor internationaal ondernemen. Hiervoor ontwikkelde Fevia en haar subfederaties een langetermijnstrategie rond export.

De Food2025 exportstrategie focust op 5 doelstellingen:

  1. Het vergroten van de publieke en politieke steun voor de export van Belgische voeding en dranken
  2. Het optimaliseren van de samenwerking met de overheidsinstanties bevoegd voor internationaal ondernemen
  3. Het versteken van het imago van Belgische voeding en dranken in het buitenland
  4. Het vergroten van markttoegang voor Belgische producten
  5. Het versnellen van de internationalisering van de voedingssector

Fevia slaat de handen in elkaar met oa de regionale exportagentschappen om deze doelstellingen te realiseren. Alle acties worden samengebracht in een jaarlijks actieplan, te beginnen met Actieplan 2018. Een greep uit de plannen voor volgend jaar:

  • de lancering van de ‘new and improved’ food.be website
  • infosessies over export naar Canada, de Golfregio, Rusland en China
  • een handelsmissie naar Vietnam
  • en natuurlijk SIAL 2018 in Parijs

Fevia communiceert systematisch over deze acties via haar website en nieuwsbrieven, dus houd deze goed in het oog!

De kernboodschap bij al deze initiatieven is duidelijk: wij produceren in België een divers gamma aan voeding en dranken, die in het buitenland gegeerd zijn dank zij hun kwaliteit, die continue wordt aangescherpt met nieuwe innovaties. Laat ons trots samen onze fierheid op Belgische voeding en dranken uitdragen en aan de wereld tonen: We are food.be!

Raadpleeg hier de Food2025 exportstrategie

Raadpleeg hier het Actieplan 2018