“Voedselveiligheid en risico-management”: een academische opleiding voor bedrijven

06.09.2022

Met de opleiding rond (microbiologische) voedselveiligheid en risico-management die de Universiteit van Gent voorziet tijdens het komende academiejaar, kan u uw kennis hieromtrent verhogen.

De beheersing van de voedselveiligheid is een wettelijke vereiste en essentieel voor het vertrouwen in de Belgische voedingsindustrie. Het uitwerken van een effectief voedselveiligheidsmanagementsysteem vergt echter gedegen kennis en voldoende ervaring. Deze ontbreken vaak door een schaarste aan werkkrachten met een gepaste vooropleiding.

Deze opleiding wil tegemoetkomen aan dit tekort en zoomt vooral in op de systematische aanpak van gevarenidentificatie en -evaluatie met een focus op microbiologische gevaren. Hierbij wordt de nieuwste kennis uit basisonderzoek geïntegreerd in praktijkstudies.

De opleiding is gericht op professionals in de voedingsindustrie, sectororganisaties, consultancy en overheid die geïnteresseerd zijn in voedselveiligheid en risicomanagement.

Voor meer info en inschrijving : klik hier