Welk opleidingsplan opstellen tegen 31 maart 2023?

21.03.2023

Met de arbeidsdeal voerde de regering verschillende maatregelen in. Een ervan is een verplichting voor bedrijven vanaf 20 werknemers om jaarlijks een vormingsplan op te stellen en voor te leggen. In onze sector hebben we al jaren een sectoraal model vormingsplan. Wij kwamen eerder in PC118 en PC220 overeen dat je dat systeem verder kunt gebruiken en geen nieuw model moet opmaken. Het sectoraal model mag je dus verder gebruiken volgens de procedure die daarvoor gold, mits één kleine wijziging.  Je hoeft het plan ook niet naar de FOD te sturen. 

De arbeidsdeal voert voor bedrijven met meer dan 20 werknemers de verplichting in om jaarlijks voor 31 maart een vormingsplan te bespreken met de ondernemingsraad, als die er niet is de vakbondsafvaardiging en als die er niet is de werknemers. Dat vormingsplan moet verschillende verplichte onderdelen bevatten en moet 15 dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken bezorgd worden aan de werknemersvertegenwoordiging.

Sectoraal opleidingsplan is voldoende

In onze sector hebben we al een sectoraal model opleidingsplan, We spraken in zowel PC220 als PC118 af dat bedrijven dit vormingsplan ook kunnen gebruiken in kader van de verplichtingen van de arbeidsdeal. Je kunt de procedure zoals je die gewoon bent blijven gebruiken, mits twee wijzigingen: 

  • Voortaan moet je het vormingsplan 15 dagen voor de vergadering waarop die besproken wordt doorsturen naar de werknemersvertegenwoordiging van die vergadering.
  • Ben je een bedrijf met 20 werknemers of meer, en heb je geen ondernemingsraad en ook geen vakbondsafvaardiging, dan moet je dit vormingsplan voortaan bespreken met je werknemers. 

Moet je het opleidingsplan opsturen naar de FOD? 

In de arbeidsdeal staat bovendien opgenomen dat het opleidingsplan zou moteen worden opgestuurd naar de FOD. Dat zou nog geregeld moeten worden via koninklijk besluit. Dat kb is er nog niet. De FOD WASO benadrukt dan ook dat je het plan niet naar hen moet opsturen

Komt er een sectorale cao rond het individueel opleidingsrecht? 

Dat gaan we alleszins proberen.
Naast het vormingsplan bevat de arbeidsdeal namelijk ook een individueel opleidingsrecht:  de deal voert een individueel opleidingsrecht van 5 dagen per jaar per VTE in. Daarvoor geldt een opstap naar 4 dagen in 2023. Tweejaarlijks zou dit moeten worden geregeld via een sectorale cao, zo niet zal een individuele opleidingsrekening gelden. Deadline voor die cao is telkens 30 september van het eerste jaar. Te starten vanaf 2023-2024. 
Binnenkort starten de sectorale onderhandelingen. In dat kader zullen we ook trachten om tot een sectorale cao vorming te komen, waardoor dus geen individuele vormingsrekening geldt. 

We houden je op de hoogte. 

Je vindt hier het model van sectoraal opleidingsplan.