Danone op kruissnelheid naar 100% circulaire verpakkingen

28.05.2019

In 2018 verbond Danone zich ertoe om tegen 2025 enkel nog verpakkingen te gebruiken die 100% gerecycleerd, hergebruikt of gecomposteerd kunnen worden.

De verpakkingen van de gebottelde waters (evian®, Volvic®, Badoit®) en aquadrinks zijn reeds 100% recycleerbaar. Als internationaal bedrijf is Danone ervan overtuigd dat de transitie naar een circulaire economie moet versneld worden en beseft het bedrijf dat het meer kan doen: een voorstrekkersrol  opnemen, oproepen tot samenwerking over industrieën heen en hierover actief communiceren. Een eerste stap was dan ook om over de nieuwe engagementen van het bedrijf rond verpakking breed te communiceren.

Meer weten? Raadpleeg hier het persbericht