Danone

In 2018 vernieuwde Danone  haar packaging policy en ondertekende ze tegelijk  het wereldwijde Plastic Pact van de Ellen McArthur Foundation. Danone streeft ernaar om tegen 2025 volledige circulaire verpakkingen te produceren, dit via 3 pijlers:

  1. Verwijderen van onnodige verpakkingen met een focus op innovatie en de nodige verpakkingen zonder risico 100% herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar maken;
  2. Samen uitwerken van effectieve, efficiënte en inclusieve systemen om meer verpakkingen in te zamelen en te recycleren en consumenten te stimuleren om verpakkingen correct te sorteren. Als één van de stichtende leden van Fost Plus, ondersteunt Danone België actief de inzamelings- en recyclinginitiatieven;
  3. Verzekeren dat geproduceerde verpakkingen geen invloed hebben op het milieu, binnen de economische kring blijven en geen afval of vervuiling worden. Het gebruik van minstens 25% gerecycleerd materiaal voor al onze verpakkingen, 50% gerecycleerd materiaal voor onze drankverpakkingen en 100% gerecycleerd PET voor alle evian® flessen.

Meer informatie omtrent onze lokale initiatieven is te vinden op www.danone.com en Danone's persroom.

Acties