Gerecycleerd materiaal in drankverpakkingen

De voedingsindustrie verbindt zich ertoe om in 2025 50% gerecycleerd materiaal te gebruiken in drankverpakkingen uit PET die in België op de markt gebracht worden.

Ontdek hieronder de acties die wij, samen met onze partners, ondernemen.

De invoering van een globaal monitoringssysteem

De hoeveelheid gerecycleerd materiaal in drankverpakkingen die op de markt komen, is op dit ogenblik nog niet gekend. Een groot aantal bedrijven verwerkt al jaren gerecycleerd materiaal in hun PET-flessen. Toch werd er nog nooit een globale monitoring gedaan. De betrokken bedrijven moeten deze informatie vervolgens doorgeven via de aangifte bij Fost Plus.

De voedselveiligheid garanderen

Gerecycleerd materiaal verwerken in een plastic fles die rechtstreeks in contact komt met het drankje, is geen simpele opdracht. In ieder geval staat de voedselveiligheid van het product steeds voorop. Een strenge Europese wetgeving voorziet een aantal controles en bepaalt de goedkeuring van de procedures. Onze Europese zusterfederatie FoodDrinkEurope pleit – zonder de voedselveiligheid uit het oog te verliezen –  voor een nieuw Europees wetgevend kader zodat het nieuwe plastic efficiënt wordt gerecycleerd.

Deelname aan Circular Plastics Alliance

Op Europees niveau scharen FoodDrinkEurope en andere federaties uit de voedingssector zich achter het Circular Plastics Alliance. Dat is een alliantie die het gebruik van gerecycleerd plastic in de Europese Unie promoot via een reeks vrijwillige acties.

Kwalitatief gerecycleerd materiaal voorzien

Dankzij het hoogstaand sorteerproces kan Fost Plus loten samengedrukte flessen van heel goede kwaliteit op de markt brengen. Met dat materiaal kunnen Europese recyclagebedrijven kwalitatief granulaat van gerecycleerd plastic produceren. Gerecycleerd plastic dat beantwoordt aan de vereiste normen voor contact met voedingsmiddelen. In 2018 werd een kwart van de flessen gerecycleerd en verwerkt in nieuwe flessen.

Acties