Doelstelling 31

Voorkeur voor duurzame landbouwgrondstoffen

Door het erkennen en toepassen van vrijwillige normen of sectorinitiatieven, kunnen voedingsbedrijven bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van landbouwgrondstoffen. We willen meer Belgische voedingsbedrijven zo’n norm laten toepassen of laten deelnemen aan een duurzaam sectorinitiatief.
PDF-pictogram Download PDF fiche (324.16 KB)

Wat is onze doelstelling richting 2025?

We willen een toename van het aantal voedingsbedrijven die normen en initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling van landbouwgrondstoffen erkennen en toepassen. Het gaat om vrijwillige normen, gecertificeerd door een derde partij, die rekening houden met ten minste één pijler van duurzame ontwikkeling. We houden geen rekening met normen die voedselveiligheid als hoofddoel hebben. 

Voedingsbedrijven kunnen aantonen dat ze een norm toepassen op (een deel van) hun assortiment voor voeding en dranken die ze in België op de markt brengen. We nemen ook sectorinitiatieven in rekening waar bedrijven zich bij kunnen aansluiten. 

De volgende normen en initiatieven komen in aanmerking: 

Normen: 

 • Fairtrade (wereldwijd)
 • UTZ (wereldwijd)
 • Prix juste (Wallonië)
 • Biologische landbouw (Europees)
 • RSPO (Ppalmolie)
 • RTRS (soja)
 • MSC (vis)
 • ASC (kweekvis)
 • Andere: te specificeren

Initiatieven: 

 • Beyond Chocolate 
 • BASP, Belgian Alliance for Sustainable Palm Oil 
 • Andere: te specificeren

Hoe willen we die doelstellingen bereiken?

 • We faciliteren de implementatie van nieuwe projecten in het kader van de Belgische ‘Beyond Food’-doelstellingen.  
 • We organiseren een proefproject op het gebied van Due Diligence. We krijgen hiervoor de steun van het Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling. 
 • We dragen bij aan het nieuwe strategische plan “bio” van de Vlaamse overheid en zijn partner in het kader van de Stuurgroep. Wij gaan verder bouwen op de actie Bio Zoekt Boer/Bio Zoekt Keten.

Waar staan we vandaag?

Op dit ogenblik beschikt Fevia niet over een overzicht van het aantal voedingsbedrijven die een norm toepassen of die deelnemen aan een initiatief voor duurzame ontwikkeling van landbouwgrondstoffen. De komende jaren voeren we een nulmeting uit om zo’n overzicht te krijgen. We bezorgen hiervoor tweejaarlijks een vragenlijst aan Fevia-leden. 

Wat doen we concreet als sector?

 • We hebben de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie opgericht.  In dit kader promoten we het RSPO-systeem, een kader voor duurzame palmolie. 
 • Met het Beyond Chocolate initiatief maken Choprabisco – de Koninklijke Belgische Vereniging van de Chocolade-, Praline- Biscuiterie- en Suikergoedindustrie – en partners Belgische chocolade duurzamer. 
 • Met het project Bio Zoekt Keten, ondersteund door de Vlaamse Overheid, willen we de ketenontwikkeling binnen de biologische sector optimaliseren.