Duurzame toeleveringsketen

We willen onze lekkere voeding en dranken maken op basis van duurzame landbouwgrondstoffen en werken daarvoor nauw samen met onze ketenpartners, waarmee we eerlijke handelsrelaties nastreven.

Doelstelling 30: Sterke partnerships en eerlijke handelspraktijken in de toeleveringsketen waarborgen

Eerlijke handelspraktijken zijn een voorwaarde om kwalitatieve en betaalbare producten op de markt te brengen en om antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen. Fevia zal daarom haar leden informeren en sensibiliseren over de wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken.
75% van de Belgische bedrijven die instaan voor de primaire verwerking voor voedseldoeleinden is op de hoogte van de UTP-richtlijn.
Voor bedrijven die instaan voor secundaire en verdere verwerkingsfasen gaat het om 67%.
Na de inwerkingtreding van de Belgische UTP-wetgeving komt er mogelijk een herziene versie van de Supply Chain Initiative.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 31: Voorkeur voor nog duurzamere landbouwgrondstoffen

Door het erkennen en toepassen van vrijwillige normen of sectorinitiatieven, kunnen voedingsbedrijven bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van landbouwgrondstoffen. We willen meer Belgische voedingsbedrijven zo’n norm laten toepassen of laten deelnemen aan een duurzaam sectorinitiatief.
De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie promoot het RSPO-systeem, een kader voor duurzame palmolie
Het Beyond Chocolate initiatief maakt Belgische chocolade nog beter en duurzamer.
Het project Bio Zoekt Keten, ondersteund door de Vlaamse Overheid, wil de ketenontwikkeling binnen de biologische sector optimaliseren.
Detail fiche van de doelstelling

Fevia Wegwijzer Eerlijke Handelsrelaties

Met de wegwijzer eerlijke handelsrelaties wil Fevia haar leden een overzicht bieden van de beschikbare juridische middelen om zich tegen oneerlijke marktpraktijken te beschermen. De wegwijzer is een ‘work in progress’: we blijven nieuwe Q&A’s toevoegen en houden de informatie actueel. In een eerste fase focust de wegwijzer eerlijke handelsrelaties op de UTP-wet. In een volgende fase breiden we de wegwijzer verder uit.

Naar de wegwijzer eerlijke handelsrelaties

Due Diligence wegwijzer (CSDDD)

De Due Diligence Richtlijn zal in de toekomst de verplichtingen en verantwoordelijkheden van bedrijven op sociaal en milieugebied vastleggen. Met deze wegwijzer wil Fevia haar leden voorbereiden op deze wetgeving die gevolgen zal hebben voor zowel grote als kleine bedrijven. In onze wegwijzer vind je tips en hulpmiddelen voor onze sector.

Naar de Due Diligence wegwijzer

Actualiteit