Développez votre propre plan d'action et profitez des opportunités circulaires

22.05.2023
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

La circularité est moins connue dans l'industrie alimentaire. C'est pourquoi Fevia Vlaanderen soutient un parcours de formation qui vous permet de découvrir où il existe encore des possibilités d'amélioration pour utiliser vos matières premières de la meilleure façon possible. L'accent est mis sur l'utilisation circulaire des matières premières , de l'énergie, de l'eau et des emballages.

Circulariteit is minder bekend in de voedingsindustrie. Daarom ondersteunt Fevia Vlaanderen een opleidingstraject waarin je ontdekt waar er nog verbetermogelijkheden liggen om je grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. De focus ligt hierbij op het circulair omgaan met organische grondstoffen, energie, water en verpakkingen. Voor elk van deze stromen valt de impact nog significant te reduceren, zijn best practices beschikbaar en is de uitrol via een pilootproject een haalbare eerste stap. 

Wat is circulariteit ?

De duurzaamheidsagenda van de voedingsindustrie is, onder impuls van heel wat factoren, steeds meer gegrond. Zo wordt er sterk ingezet op de reductie van de CO2-voetafdruk, energie-efficiëntie en waterbeheer. Over de materiaalvoetafdruk van voeding, ook gekend als ‘circulariteit’, is echter minder bekend.

Nochtans wordt het één van de materiële thema’s in de CSRD wetgeving en vormt het doelstelling 21 in Fevia’s duurzaamheidsroadmap. Wat valt er allemaal onder de kapstok van een circulaire voedselketen? En vooral, hoe helpt een circulaire strategie je concurrentieel voordeel behalen in de huidige economische context? 

Voor wie? 

Je bent als organisatie actief in de voedingssector. We maken de opleiding extra relevant voor: 

  • algemeen managers die hun organisatie future-proof willen maken 
  • innovatie- en duurzaamheidsmanagers die voorop willen blijven lopen en deelnemen aan deze cruciale transformatie  
  • operationeel verantwoordelijken die zoeken naar kennis rond grondstoffenefficiëntie, circulaire logistiek of operaties 
  • supply chain of aankoopverantwoordelijken op zoek naar manieren om duurzamere grondstoffen in producten te gebruiken 
  • communicatie- en marketing managers die willen experimenteren met nieuwe manieren om klanten te betrekken en te engageren 

Schrijf je in voor dit traject via deze LINK. Met vragen kan je steeds terecht bij danielle.dewickere@mobius.eu 

Wat kan je verwachten? 

Met deze opleiding willen we meerdere zaken bereiken, die samen vernieuwend zijn voor de organisatie:  

  • Je vergt bewustzijn over het belang en het potentieel van een circulaire economie;  
  • Je doet aan kennisopbouw over de verschillende relevante strategieën en de opkomende trends en wetgeving;  
  • Je krijgt inzicht in de opportuniteiten en mogelijkheden voor jouw organisatie rond water, energie, biogrondstoffen en verpakking; 
  • Je bent in staat het thema organisatiebreed te integreren en dit in de praktijk te brengen via één pilootproject. De mate waarin we de klemtoon leggen op organisatiebrede integratie dan wel een specifiek pilootproject rond grondstoffen, water, energie of verpakking kan de deelnemer zelf bepalen. Dit werken we namelijk uit in coachingsessies, individueel of in duo;  
  • Je beschikt over een duidelijk actieplan om verder te profiteren van de circulaire opportuniteiten voor jouw organisatie.  

Op de slotsessie - waarin de deelnemers hun traject pitchen en we ervaringen uitwisselen met de andere deelnemers – leggen we de link naar andere, meer gespecialiseerde begeleidingstrajecten zoals dat van Flanders’ FOOD rond het hergebruik van nevenstromen. 

Vanwege hun eigen expertise en aanbod in concrete projecten rond nevenstromen, zal Flanders’ FOOD als partner aanwezig zijn tijdens een gedeelte van het traject, om zo nog betere ondersteuning te geven aan de deelnemers. 

Hoe pakken we dit aan? 

Het gaat over een traject van 6 maanden dat in 2 fasen verloopt. De sessies zullen live doorgaan, telkens van 9u00 tot 12u00, gevolgd door een lunch voor wie dat wil. Het traject start in september 2023, bij voorkeur bij de deelnemende bedrijven zelf. 

We starten met twee opleidingssessies voor alle deelnemende bedrijven samen, die je toelaat een eerste lijst met relevante circulaire activiteiten op te stellen.

Via een individueel coachingtraject van drie sessies werken we vervolgens één of meerdere van deze circulaire ideeën uit tot een realistische case. We starten vanuit de eigen huidige sterktes en kansen (competenties, materieel, infrastructuur, netwerk …) van je organisatie. We begeleiden je vanaf de brainstorming tot en met de eerste uitwerking en test van het idee.

Afsluiten doen we opnieuw in een gezamenlijke sessie, met projectpitches en aandacht voor de verdere noden en mogelijkheden.

De sessies zullen in het Nederlands of Engels georganiseerd worden, afhankelijk van de voorkeur van de deelnemers.