Dierenwelzijn

Zowel plantaardige als dierlijke producten hebben hun plaats in een duurzaam voedingssysteem. Wij willen respect voor dierenwelzijn verzekeren voor wie die geniet van onze lekkere producten.

Doelstelling 9: Respect voor dierenwelzijn verhogen

Consumenten en voedingsbedrijven zijn zich steeds meer bewust van het belang van dierenwelzijn. Met bijkomende, extralegale vereisten blijven we het engagement van de voedingsindustrie scherp stellen. We proberen daarbij vrijwillige standaarden door een maximaal aantal bedrijven te laten naleven.
De zuivelindustrie inventariseert en stimuleert via de Duurzaamheidsmonitor het gebruik van een dierenwelzijnsscan op het melkveebedrijf.
Alle FEBEV-leden ondertekenden het “Charter van de verse vleessector: de vleessector op weg naar 2025”.
De certificeringssystemen Belbeef, Belplume, BePork en IKM integreerden elementen rond dierenwelzijn in hun lastenboeken.
Detail fiche van de doelstelling