Voedselveiligheid

We willen dat consumenten er verder op kunnen vertrouwen dat de Belgische voeding en dranken die ze kopen niet alleen lekker, maar ook veilig zijn. Voedselveiligheid blijft daarom onze prioriteit.

Doelstelling 1: Voedselveiligheid garanderen dankzij gevalideerde autocontrole

Voedselveiligheid is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. We streven er daarom naar dat alle leden met meer dan 20 werknemers beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem. Voor leden met minder dan 20 werknemers streeft Fevia een inspanningsverbintenis na.
Sectorgidsen helpen voedingsbedrijven om te voldoen aan alle eisen van de voedselwetgeving met betrekking tot voedselveiligheid.
We houden het gevalideerde autocontrolesysteem relevant voor voedingsbedrijven door een generiek hoofdstuk 'omgevingspathogenen' te integreren in de sectorgidsen.
Bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem ontvingen 15% minder waarschuwingen of processen-verbaal.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 2: Veilige voedingsproductie garanderen

Een onberispelijke hygiëne, infrastructuur en inrichting zijn de basisvoorwaarden voor een veilige voedselproductie. We willen dat voedingsbedrijven op dat vlak nog beter scoren tijdens controles door het FAVV. We zetten in op het informeren, sensibiliseren en ondersteunen, via gidsen en vormingen.
In samenwerking met de sectorfederaties en Universiteit Gent zorgt Fevia voor een generiek hoofdstuk 'omgevingspathogenen' voor de autocontrolegidsen.
Het Q-DNA project helpt voedingsbedrijven om hun voedselveiligheidscultuur significant te verhogen.
Door deel te nemen aan de opleidingen van Alimento, verbeteren we onze controleresultaten.
Detail fiche van de doelstelling

Actualiteit