Voedselveiligheid

We willen dat consumenten er verder op kunnen vertrouwen dat de Belgische voeding en dranken die ze kopen niet alleen lekker, maar ook veilig zijn. Voedselveiligheid blijft daarom onze prioriteit. In het kader van de jaarlijkse evaluatie van de roadmap, werden de oorspronkelijke doelstellingen 1 en 2 eind 2023 samengevoegd tot één doelstelling: het verhogen van het nalevingspercentage tijdens inspecties door het FAVV.

Doelstelling 1 & 2: Veilige voedingsproductie garanderen

Een onberispelijke hygiëne, infrastructuur en inrichting zijn de basisvoorwaarden voor een veilige voedselproductie. We willen dat voedingsbedrijven op dat vlak nog beter scoren tijdens controles van het FAVV. We zetten in op het informeren, sensibiliseren en ondersteunen, via gidsen en vormingen. Een manier om dit te bereiken is het opzetten van een gevalideerd autocontrolesysteem in elk bedrijf.
Het Q-DNA project helpt voedingsbedrijven om hun voedselveiligheidscultuur significant te verhogen.
We houden het gevalideerde autocontrolesysteem relevant voor voedingsbedrijven door een generiek hoofdstuk 'omgevingspathogenen' te integreren in de sectorgidsen.
Bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem ontvingen 15% minder waarschuwingen of processen-verbaal.
Detail fiche van de doelstelling