Lekkere voeding voor een gezonde levensstijl

We staan bekend om onze lekkere, kwalitatieve voeding en dranken. We willen consumenten laten genieten, maar helpen hen ook om gezond en evenwichtig te leven.

Doelstelling 3: Nationale en internationale erkenning voor heerlijke Belgische voeding

De Belgische voedingsindustrie is fier op de heerlijke smaak en op de diversiteit van haar voeding en dranken. Die trots willen we uitdragen naar consumenten in eigen land. Maar ook buiten onze landgrenzen willen we dat onze voeding de juiste erkenning krijgt.
Het imago van Belgische voeding en dranken versterken via ons promotiemerk “Food.be – Small country. Great food.”.
Gerichte consumentenbevraging in samenwerking met VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.
Evaluatie van onze Belgische voeding en dranken door internationale food professionals in kaart brengen, samen met het International Taste Institute
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 4: De gezondere keuzes makkelijker maken

We willen de gezondere keuze voor consumenten steeds gemakkelijker maken. Daarom gaan we voor een nieuw convenant waarin we bijkomende ambities en engagementen opnemen. We willen daarbij alle betrokken sectoren en de overheid betrekken.
Voedingsbedrijven nemen engagementen op het vlak van productherformuleringen, portiegroottes, marketing en consumenteninformatie.
Dankzij het Convenant Evenwichtige Voeding daalde het aantal aangekochte kilocalorieën in de Belgische winkels met 2% tussen 2012 en 2019.
Met een nieuwe gezamenlijk initiatief willen we samen met andere actoren en de overheid de gezondere keuze nog gemakkelijker maken.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 5: Transparant communiceren over voedingswaarden

We willen zo transparant mogelijk communiceren over de voedingswaarde van onze producten. Dat betekent dat we mikken op meer bedrijven die meer extralegale informatie ter beschikking stellen. Zo willen we het voor consumenten gemakkelijker maken om te kiezen voor evenwichtige voeding en dranken.
Voedingsbedrijven geven op hun verpakkingen extralegale nutritionele info, bijvoorbeeld via de Nutri-Score of referentie-innames.
De databank van Nubel geeft voedingsinformatie over meer dan 7.000 voedingsmiddelen en merkproducten.
Bedrijven helpen consumenten die online winkelen om zowel de verplichte als vrijwillige informatie digitaal terug te vinden.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 6: Gegronde klachten over de marketing van voeding tot nul herleiden

Via twee klachtensystemen, de Reclamecode en de Belgian Pledge, kunnen consumenten en organisaties hun bezorgdheden rond de marketing van voeding en dranken uiten. Wij streven naar 0% gegronde klachten tegen 2025.
De Reclamecode is een sectorengagement met 10 principes die gelden voor alle vormen van reclame voor voeding en dranken.
Met de Belgian Pledge engageren voedingsbedrijven zich vrijwillig voor verantwoorde reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 7: Engagementen voor een verantwoorde marketing naar kinderen opdrijven

Met de Belgian Pledge blijven we ons engageren voor een verantwoorde marketing naar kinderen jonger dan 12 jaar. Bovendien blijft de Belgian Pledge evolueren, bijvoorbeeld door online influencers te betrekken, de nutritionele criteria te verstrengen en een klachtensysteem te ontwikkelen.
We willen nog meer bedrijven overhalen om zich aan te sluiten bij de Belgian Pledge, het zelfregulerend initiatief voor verantwoorde marketing naar kinderen jonger dan 12 jaar.
De ondertekenaars van de Belgian Pledge zijn samen goed voor ongeveer 80% van de TV-reclame naar kinderen.
We bekijken om zowel de nutritionele criteria van de Belgian Pledge als de kanalen waarop het van toepassing is, verder te laten evolueren.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 8: De toegang tot betaalbare, evenwichtige voeding verbeteren

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om evenwichtig te eten. Door het uitwerken van een position paper en daaraan gelinkte acties, willen we het debat rond de toegankelijkheid tot betaalbare, evenwichtige voeding aansturen en die toegankelijkheid waar nodig en mogelijk verbeteren.
Tegen de zomer van 2022 stellen we een position paper op met een analyse en een actieplan om onze score op de Global Food Security Index (GFSI) te verbeteren.
Tussen 2022 en 2025 rollen we een actieplan uit om het debat met alle betrokken actoren rond betaalbare, evenwichtige voeding aan te sturen en te voeden.
Detail fiche van de doelstelling

Belgian Pledge

De Belgian Pledge is sinds 2012 het antwoord van de voedingssector op de terechte vraag naar verantwoorde reclame naar kinderen. Met dit zelfregulerend initiatief nemen deelnemende voedingsbedrijven, handelaars, restaurantketens en cateraars duidelijke engagementen op rond reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar. Die engagementen spelen bovendien in op het snel veranderende mediagebruik van kinderen. 

Naar de website

Actualiteit