Export- en handelsbeleid

Binnen de Europese Unie kennen we het principe van vrij verkeer van goederen. Om de handel met landen buiten de EU te bevorderen, sluit de EU handelsakkoorden. Dergelijke akkoorden maken het mogelijk om invoerheffingen en handelsbarrières op te heffen. Ook de voedingsindustrie wordt vaak geconfronteerd met tarifaire belemmeringen of barrières van sanitaire en fytosanitaire aard in de handel met bepaalde derde landen. FEVIA volgt via Europese zusterfederaties de evoluties op van belangrijke handelsakkoorden zoals CETA en TTIP, informeert haar leden van wat op het spel staat en zorgt ervoor dat de belangen van de Belgische voedingsindustrie meegenomen worden.

Nieuws

Standpunten

Pers