Neem deel aan de nieuwe werkgroep CO2 scope 3

12.03.2024

Het in kaart brengen van C02-emissies wordt steeds belangrijker. Nieuwe wetgevingen zoals de Europese CSRD zullen steeds meer rapportagevereisten opleggen, maar ook reductiemaatregelen maken de topic uiterest relevant. Hoe kunnen we onze krachten bundelen? Waar kan Fevia ondersteunen? Hierrond nadenken een van de doelstellingen van de nieuwe WG CO2 scope 3. 

Wat is nu weer scope 3? 

Dit omvat alle indirecte emissies die voortkomen uit activiteiten van de organisatie, maar die buiten de directe controle of eigendom vallen, zoals emissies gerelateerd aan de productie van gekochte materialen en transport van producten. Concreet omvat die alle emissies in de keten, zowel ‘upstream’ als ‘downstream’. Bij voedingsbedrijven vertegenwoordigen scope 3 emissies veelal het grootste aandeel in de koolstofvoetafdruk. Meer informatie over het verschil tussen scope 1, 2 en 3 vind je hier

Doel van de werkgroep? 

Fevia wil haar leden ondersteunen in de thematiek van CO2 scope 3 emissies. Samen bepalen we een richting voor Fevia om de voedingsindustrie hierrin te helpen. Hoe kunnen we de emissies doorheen de keten in kaart brengen en reduceren? Wat zijn de huidige hindernissen? Is er nood aan meer specifieke data? ... 

Hoe? 

Ben je geïnteresseerd om je steentje bij te dragen in deze werkgroep? Stuur een mailtje naar eds@fevia.be. 

We bezorgen volgende week een uitnodiging voor de eerste online samenkomst.