De Belgische voedingsindustrie gaat voor een optimale recyclage van alle verpakkingen

17.04.2018

Op maandag 16 april stelde minister Marghem de resultaten van de studie van Go4Circle voor, over verpakkingen in de PMD zak die de sortering en recyclage verstoren. De studie bevestigt dat 84% van het afval effectief wordt gerecycleerd in België. De studie wijst echter evenzeer op de belemmeringen vanuit het ontwerp van de producten en verduidelijkt tevens de technologische grenzen van recyclagebedrijven. Fevia prijst het initiatief van minister Marghem, dat in de toekomst als basis zal dienen voor een constructieve dialoog tussen de verschillende actoren van de circulaire economie. Fevia en haar leden werken vandaag reeds actief aan oplossingen en engageren zich om dat samen met alle betrokken partijen ook in de toekomst verder te doen.

Verpakkingen worden heel dikwijls ontworpen om in meerdere landen verdeeld te worden. Initiatieven worden daarom eerst op Europees niveau genomen. Verschillende bedrijven werken reeds mee aan de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen, die men nadien op de juiste manier kan uitsorteren en recycleren. Denk maar aan Nestlé Europe: het bedrijf kondigde hierover vorige week een sterk engagement aan.

Eco-modulatie nog sterker benadrukt

Op Belgisch niveau gaven de verpakkingsverantwoordelijken aan Fost Plus de opdracht om de verpakkingen te identificeren die het normale sorteer- en recyclageproces verstoren. In de mate van het mogelijke werden de bedrijven die zulke verpakkingen op de markt brengen gecontacteerd en gewezen op de verstorende elementen van hun verpakkingen.

Momenteel bedraagt het percentage van plastic flessen en flacons in de blauwe zak die de sortering en recyclage verstoren 2 à 3%. Om dergelijke verpakkingen te ontmoedigen op de markt, zijn de Groene Punt-tarieven voor dat type verpakkingen verhoogd. In de toekomst zal er nog een grotere  klemtoon  gelegd worden op dit eco-modulatie principe, om bedrijven  aan te moedigen om recycleerbare verpakkingen te gebruiken.

Alle plastic verpakkingen in de blauwe zak

De beslissing om vanaf 1 januari 2019 de blauwe zak uit te breiden naar alle soorten plastic verpakkingen, is veruit dé belangrijkste verwezenlijking. Alle plastic  verpakkingen zullen gerecycleerd worden, inclusief verpakkingen die bestaan uit verschillende soorten plastic. Het kleine aantal verpakkingen die de sortering en recyclage dan nog kunnen belemmeren, zullen een verhoogd Groene Punt-tarief toegekend krijgen.

Fost Plus zoekt actief naar recyclageoplossingen voor alle verpakkingen die op de markt gebracht worden, met de steun van voedingsbedrijven en alle betrokken partijen.

Sensibiliseringsmaatregelen

Om bedrijven goed op weg te helpen, stellen Fevia, Fost Plus en Val-I-Pac hen een reeks sensibiliserings- en hulpmiddelen ter beschikking:

  1. Gratis audits “preventie van verpakkingen” bij bedrijven
  2. Advies en informatie voor individuele bedrijven
  3. Raadpleeg de website www.preventpack.be voor good practices van verpakkingspreventie
  4. De website www.pack4ecodesign.org helpt bedrijven met het ecodesign van hun  verpakkingen
  5. www.pack4recycling.org: een tool om de recycleerbaarheid van verpakkingen na te gaan.
  6. De « Greener Packaging Award » zet daarnaast ook bedrijven in de kijker die hun verpakkingen optimaliseerden op milieuvlak.

De zoektocht naar een 360° aanpak

Fevia en haar leden blijven zicht inzetten om het aantal verpakkingen die de recyclage verstoren zoveel mogelijk te beperken. Het ultieme doel? Dat elke verpakking die op de markt gebracht wordt bestaat uit één soort materiaal, zodat die perfect kan worden gesorteerd en gerecycleerd.

In de zoektocht naar dé ideale verpakking, houden bedrijven steeds rekening met een 360° aanpak, waarbij niet alleen wordt gekeken naar het recycleren van een verpakking, maar ook met de primaire functie van de verpakking: transport, bescherming en  bewaring van een product.

De volledige studie van Go4Circle is hier beschikbaar