Economische cijfers van Belgische, Vlaamse en Waalse voedingsindustrie

09.09.2019

Elk jaar maakt Fevia de economische cijfers bekend voor de Belgische, Vlaamse en Waalse voedingsindustrie. De nieuwe economische cijfers worden telkens voorgesteld in een jaarverslag en zijn vrijblijvend beschikbaar op de website van Fevia. Hieronder ontdek je alvast in een oogopslag hoe onze sector het afgelopen jaar presteerde en waar je de rapporten en cijfers op onze website vrijblijvend kan terugvinden.

Hoe scoorde de Belgische voedingsindustrie in 2018 ?

De economische cijfers over de evolutie van de Belgische voedingsindustrie in 2018 geeft een ‘The Good, the Bad and the Ugly’-scenario weer. Het goede nieuws is dat we als grootste industriële werkgever van ons land extra jobs creëren en het goed blijven doen op exportmarkten. De keerzijde van de medaille is dat onze export begint te sputteren. Bovendien compenseert die export niet langer de verkoop op de binnenlandse markt, die nog verder afneemt. Het gevolg is dat onze globale omzet voor het eerst in jaren achteruit gaat. Daarenboven zien we na enkele recordjaren nu ook de investeringen dalen.

Het volledige economisch jaarverslag 2018 van de Belgische voedingsindustrie is beschikbaar in bijlage. Een samenvatting van de kerncijfers van de Belgische voedingsindustrie is beschikbaar op de website van Fevia: klik hier

Om het persbericht te lezen, klik hier

Hoe scoorden onze Vlaamse en Waalse voedingsbedrijven in 2018?

Ook onze regionale vleugels Fevia Vlaanderen en Fevia Wallonie maken elk jaar de economische balans op voor hun regio.

In Vlaanderen blijft de voedingsindustrie de grootste industriële sector en werkgever. Er is evenwel een maar… De export, onze motor van de groei, en de binnenlandse markt staan onder zware druk, terwijl onze bedrijven schreeuwen om technische profielen.

In Wallonië stagneert de groei van de voedingsindustrie, die toch de eerste industriële investeerder én grootste industriële werkgever in de regio is: de Waalse voedingsindustrie ziet haar omzetcijfer dalen en de export vertragen. Toch blijft ze investeren en jobs creëren in de regio.

De economische jaarverslagen van de Vlaamse en Waalse voedingsindustrie zijn beschikbaar in bijlage. Een samenvatting van de kerncijfers vind je op de website van Fevia op de pagina van Fevia Vlaanderen hier en die van Fevia Wallonië hier.