FEVIA Vlaanderen ondertekent Green Deal voor « Circulaire aankopen »

30.06.2017

De circulaire economie wordt beschouwd als de nieuwe manier om de economie te boosten en tegelijkertijd een antwoord te bieden aan de milieu-uitdagingen, meer bepaald aan de problematiek van het uitputten van hulpbronnen. Op 8 juni heeft FEVIA Vlaanderen de Green Deal "Circulaire aankopen" ondertekend, samen met Minister Joke Schauvliege en 130 bedrijven en facilitators.

Green Deal?

Het idee van de Green Deal is eenvoudig: de overheid en een reeks andere actoren (bedrijven, verenigingen, enz.) worden het eens over een gemeenschappelijke doelstelling en iedere partij verbindt zich ertoe om acties te ondernemen om deze doelstelling gezamenlijk te verwezenlijken. In principe worden er geen financiële middelen op tafel gelegd om de actoren te helpen bij het verwezenlijken van deze doelstelling maar de overheid heeft tot taak het proces te vergemakkelijken.

“Circulaire aankopen”?

Zowel op Europees als op Vlaams niveau wordt de circulaire economie beschouwd als een economie die zich richt op een maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en een minimaal waardeverlies en als één van de antwoorden op de grondstoffen schaarste in Europa. Europa is immers afhankelijk van de rest van de wereld voor wat betreft heel wat grondstoffen. In deze context is deze green deal belangrijk. De aankoopverantwoordelijken in de bedrijven kunnen namelijk elementen toevoegen in hun lastenboeken die de circulaire economie bevorderen. Zo wordt er gesproken over het bevorderen van recycleerbare materialen, het hergebruik,  enz.

Brochure helpt voedingsbedrijven richting duurzame aankopen

Voor voedingsmiddelen is het begrip circulaire aankopen moeilijker te bevatten. Bij de aankoop van voedingsmiddelen is het vooral het begrip “duurzame aankopen” dat maatschappelijke en economische aspecten integreert zoals een correcte prijs voor alle schakels van de keten. In dit kader heeft FEVIA in samenwerking met een reeks partners zoals Vredeseilanden, Boerenbond, enz. een basisinstrument uitgewerkt om de bedrijven uit de sector te helpen bij de integratie van duurzaamheidsprincipe in hun aankoopbeleid. De brochure “9 to do’s rond duurzame aankopen” werd gepubliceerd in 2016. In samenwerking met dezelfde partners voorziet FEVIA om de dynamiek weer op gang te brengen in de komende maanden en bedrijven te helpen bij het toepassen van deze principes.

FEVIA Vlaanderen engageert zich

Door het ondertekenen van de Green Deal engageert FEVIA Vlaanderen zich om de bedrijven bewust te maken om deel te nemen aan deze dynamiek. Het is bovendien een gelegenheid om onze acties rond duurzame aankopen te benadrukken en om de coherentie met andere initiatieven te verzekeren. Projecten met betrekking tot verpakkingen zouden ook uitgewerkt kunnen worden.

Wenst u meer informatie? Neem dan een kijkje op www.vlaanderen-circulair.be/nl/green-deal-circulair-aankopen en volg alvast het onderwerp Circulaire Economie