Watervoetafdruk

Water is levensnoodzakelijk om lekkere voeding en dranken te maken, maar wordt helaas schaarser. Daarom willen wij steeds duurzamer omspringen met ons water.

Doelstelling 12: Het watergebruik per geproduceerde eenheid voeding verminderen

Tegen 2025 willen we het gebruik van water in voedingsbedrijven met 20% doen dalen. We doen dit onder meer via gerichte acties om water op een circulaire manier te gebruiken: zo weinig mogelijk water gebruiken en het hergebruiken wanneer mogelijk.
Voedingsbedrijven beperken hun watergebruik met maatregelen als doorgedreven monitoring van waterstromen, aanpassingen van machines, aangepaste kuisprocedures en sensibilisatie van het personeel.
In het kader van de Green Deal Brouwers verminderen Vlaamse brouwers het aantal liter water dat nodig is om een liter bier te produceren.
Het SmartWaterUse project, samen met Flanders’ FOOD, biedt kmo’s een Waterbarometer aan, die hen helpt in het opstellen van een waterreductieplan.
Detail fiche van de doelstelling

Doelstelling 13: Afvalwater zuiveren en hergebruiken

Ons land kent vaker momenten van waterschaarste. We hebben als voedingsindustrie de ambitie om daar mee een antwoord op te bieden. Via verschillende acties en in overleg met de regionale overheden, verhogen we het aantal projecten rond het hergebruik van afvalwater na zuivering.
Heel wat voedingsbedrijven investeren in installaties die het mogelijk maken om water na zuivering te hergebruiken.
We voeren verschillende projecten rond waterbesparingen en geven daarin een belangrijke plaats aan het hergebruik van afvalwater na zuivering.
We schrijven ons in voor de Blue Deal van het Vlaamse gewest en bekijken de mogelijkheid om samen met de Waalse overheid een Green Deal te starten.
Detail fiche van de doelstelling

Actualiteit