Op weg naar de voedingsverpakking van de toekomst

12.12.2019

Op 6 december stelden Pack4Food, Flanders’ FOOD, Catalisti, SIM en VIL de roadmap “Voedingsverpakking van de toekomst” voor. Het unieke aan die aanpak is dat alle betrokken actoren er samen de krijtlijnen vastleggen om de komende jaren voedingsverpakkingen duurzamer te maken. Ann Nachtergaele, Environmental Affairs & Energy Director bij Fevia, vertelt hoe de roadmap de sector helpt om haar engagementen op www.verpakkingen2025.be waar te maken, rekening houdend met evoluties zoals de ontwikkeling van intelligente verpakkingen en nieuwe vormen van logistiek.

La quête de l’emballage alimentaire du futur est lancée

Ann, waarom een roadmap? 

“Een jaar geleden nam Fevia, samen met andere partners, een reeks engagementen voor een duurzamer verpakkingsafvalbeheer. Al snel werd duidelijk dat innovatie een belangrijk element is om ons land blijvend te laten excelleren in circulaire verpakkingen. En uiteraard deelden ook anderen die mening. Zo lanceerden Flanders’ FOOD, Pack4Food en andere speerpuntclusters al het idee om een groot strategisch plan en een actieplan op te stellen voor de verpakking van de toekomst. 

Voor Fevia was het duidelijk: de toename van het circulaire aspect bij verpakkingen moest centraal staan in de roadmap. Ook de vele brainstormsessies en het onderzoekswerk van Pack4Food dat een jaar duurde, bevestigen dat circulariteit de grootste bezorgdheid is. Men moet hier dus een gestructureerd antwoord op bieden. En dat is wat de roadmap doet.”

De roadmap stelt 26 pistes van concrete acties voor rond circulariteit. Wat is voor jou de meest interessante actie? 

“Alle verpakkingen circulair maken wordt geen makkelijke opdracht. De voornaamste functie van de verpakking, namelijk het zo lang mogelijk beschermen van het product tot aan de consument, mag in geen geval verloren gaan. Daarnaast brengt innovatie aanzienlijke veranderingen met zich mee voor een hele reeks actoren. De roadmap ziet geen enkele schakel uit de verpakkingscyclus over het hoofd. Ook de consument niet, die een aantal instrumenten nodig heeft onder andere om zijn verpakkingen beter te sorteren. We gaan in de toekomst nog een stapje verder. De roadmap voorziet bijvoorbeeld de ontwikkeling van gedigitaliseerde verpakkingen die zichzelf kunnen “leiden”. Van de sortering naar de recyclage.”

De verpakking van de toekomst zal dus circulair zijn, maar er is dus meer? 

“Inderdaad, verpakkingen circulair maken is cruciaal maar het is nog niet het volledige antwoord op alle uitdagingen die ons in de toekomst te wachten staan. De roadmap heeft ook oog voor twee andere aspecten: enerzijds slimme, gepersonaliseerde verpakkingen en anderzijds de logistiek. Want alles is verbonden: de slimme verpakking beperkt de mogelijkheden van recyclage niet, integendeel. En wat logistiek betreft, doen de nieuwe manieren van consumeren ons ook anders denken. De bulklevering of de herbruikbare verpakkingen moeten grondig bestudeerd worden om zo de globale impact op het milieu effectief te beperken.”

En nu, aan het werk? 

“Inderdaad, de roadmap is het vertrekpunt die alle ideeën en innovatiepistes bundelt. Nu komt het er op aan om ze uit te voeren via concrete projecten. Het voordeel van de roadmap is dat op de meest gecoördineerde wijze zal gebeuren, zonder daarbij het internationale aspect uit het oog te verliezen. We mogen niet vergeten dat onze Belgische voedingsbedrijven veel exporteren. Wat in België ontwikkeld wordt, moet ook zinvol zijn voor andere landen. Ik nodig alle geïnteresseerden uit om contact op te nemen met Flanders’ FOOD of Pack4Food om de projecten samen te concretiseren.”