Pilootproject met retourpremie voor blikjes in Brussel

11.04.2019

Op vrijdag 5 april startte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een pilootproject m.b.t. de invoering van een premie voor het inleveren van zwervende drankblikjes. Net als het gelijkaardige project in Wallonië past dit pilootproject in het kader van de overeenkomst die de strijd aanbindt tegen zwerfvuil en die begin 2016 werd ondertekend door Fost Plus, Fevia, Comeos en de ministers Céline Fremault en Fadial Laanan.

In het kader van dit pilootproject werden 3 toestellen in de openbare ruimte geplaatst waarin de Brusselaars door henzelf op straat opgeraapte lege blikjes kunnen deponeren. Drie strategische plekken werden voor de testfase uitgekozen: het Muntplein, de campus van de ULB en de campus van de UCL. De zwerfblikjesopruimers worden beloond met een aankoopbon die in een aantal winkels kan worden omgeruild. Het experiment loopt over een periode van 6 maanden. Om de impact ervan op de openbare netheid te evalueren zal  een grondige studie worden uitgevoerd.

Het pilootproject wordt gefinancierd door Fost Plus in het kader van de in 2016 aangegane engagement om zwerfvuil aan te pakken. Eerste doelstelling is nagaan of een dergelijk systeem een duurzame positieve impact kan hebben op de openbare netheid zonder dat daarbij de inzameling van blikjes via de  blauwe zakken in het gedrang komt. Mensen financieel belonen die vandaag hun afval naar behoren sorteren - zoals veruit de meeste Belgen trouwens doen - heeft immers geen toegevoegde waarde.

Fevia is sceptisch over de reële impact die een dergelijk systeem kan hebben op de openbare netheid. Toch hebben wij, samen met onze partners Fost Plus en Comeos, besloten om tests uit te voeren en na te gaan of het systeem positief kan bijdragen tot de strijd tegen zwerfvuil. Deze actie, net als alle andere die in dit kader zijn opgezet, zal naar waarde en nut beoordeeld worden, en indien positief, worden voortgezet en /of uitgebreid.

Wat Wallonië betreft is er gelijkaardige piloottest reeds begonnen. Bedoeling is om over een periode van 2 jaar in 21 gemeenten een systeem van retourpremie voor blikjes uit te testen. De eerste twee toestellen werden in oktober 2018 geïnstalleerd. Daarnaast zijn een aantal gemeenten gestart met een systeem van manuele inzameling (zonder toestel). Een tiental nieuwe machines werden onlangs geleverd en geïnstalleerd. Tot zover is het te vroeg om conclusies te trekken.