Van 8 naar 294 CAO’s: onze bedrijven investeren fors in werkbaar werk

25.10.2022

Het verlengen van de loopbanen is één van de uitdagingen van het Belgische arbeidsmarktbeleid. Sinds de wet van 5 maart 2017 (de zogenaamde wet Peeters) is werkbaar werk een belangrijke pijler waarin wij dagelijks investeren. Het begon in 2017 met 8 collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Vandaag, 5 jaar later, staat de teller op 294. Onze voedingsbedrijven zijn dus echte koplopers in werkbaar werk.

En het stopt niet na het afsluiten van een CAO. Een bedrijf maakt regelmatig een interne evaluatie op en bekijkt waar ze kan optimaliseren. Ze baseert zich daarvoor op het evaluatieplan bepaald op sectorniveau . Het Loopbaanfonds van Alimento reikt innovatieve en actuele oplossingen aan.

Wist je dat je als voedingsbedrijf een terugbetaling tot 6.000 euro kunt aanvragen? Hiervoor moet je jouw project, in samenwerking met je vakbonden, aansluiten bij een specifiek thema rond werkbaar werk, werkorganisatie of telewerken.

Een goede werkomgeving garanderen is één van de doelstellingen uit de duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie.

Lees meer in het artikel De voedingsindustrie investeert volop in werkbaar werk